พัฒนาฟ้าทะลายโจร สกัดโควิด-19

โดย
| |
อ่าน : 595

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

พัฒนาฟ้าทะลายโจร สกัดโควิด-19 thaihealth

แฟ้มภาพ

เผยผลวิจัยฟ้าทะลายโจร มีสรรพคุณทางแพทย์แผนไทย สามารถฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้ เดินหน้าจับมือ 3 องค์กรต่อยอดศึกษาสรรพคุณ ระยะที่ 2 ยืนยันประสิทธิผล ตั้งเป้าเป็นทางเลือกดูแลรักษาผู้ป่วย

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงานวิจัย โครงการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัด ฟ้าทะลายโจรขนาดสูงต่อระยะเวลาการหายจากอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการรายงานผลศึกษาเบื้องต้นในผู้ป่วย 6 ราย พบว่าทุกรายอาการดีขึ้น และเตรียมต่อยอดศึกษาในระยะที่ 2

"การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการศึกษาในจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นและศึกษาความปลอดภัยระยะสั้นของการรับประทานสารสกัด ฟ้าทะลายโจรขนาดสูงในผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาร่วมกับการรักษามาตรฐานจากกรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้ทำการศึกษานำร่องการใช้ฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วย โควิด-19 ร่วมกับโรงพยาบาล (รพ.) สมุทรปราการ จำนวน 6 ราย

ซึ่งผลการศึกษาเบื้องต้นในผู้ป่วยที่รับประทานสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) ขนาด 180 มิลลิกรัมต่อวัน ทุกรายมีอาการดีขึ้นตั้งแต่วันที่ 3 ของการได้รับสารสกัดดังกล่าว โดยหากแยกรายละเอียดอาการ จะพบว่าอาการไอ, เจ็บคอ, มีเสมหะ, มีน้ำมูก, ปวดกล้ามเนื้อ และปวดศีรษะ มีดีขึ้น ผู้ป่วยไม่มีอาการข้างเคียง ค่าการทำงานของตับและไตอยู่ในเกณฑ์ปกติ" อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าว

พญ.อัมพร กล่าวว่า ล่าสุดกรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับ รพ.สมุทรปราการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ศึกษาวิจัยทางคลินิกเพิ่มเติม ระยะที่ 2 ศึกษาประสิทธิผลและเวลคัม ทรัสต์ ความปลอดภัยของสารสกัดฟ้าทะลายโจรขนาดสูงต่อระยะเวลาการหายจากอาการโรคโควิด-19 เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการร่วมรักษาโรคโควิด-19 ซึ่งได้ออกแบบการศึกษาวิจัยเป็นแบบสุ่มปกปิด 2 ทาง เพื่อลดอคติของการประเมินผล และมีหลักฐานการวิจัยที่ชัดเจน น่าเชื่อถือในการยืนยันประสิทธิผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจร และเพิ่มเติมการเพาะเลี้ยงเชื้อจากสิ่งส่งตรวจจากตัวอย่างโพรงจมูกของอาสาสมัคร เพื่อศึกษาผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อจำนวนเชื้อไวรัส

ซึ่งการศึกษาวิจัยนี้ต้องการอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ หนังสือพิมพ์มติชนรายวันจำนวน 60 ราย หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน"ล่าสุดเก็บข้อมูลอาสาสมัครในโครงการแล้ว 30 ราย และส่งต่อตัวอย่างของอาสาสมัครให้กรมวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินการเพาะเลี้ยงเชื้อ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยและเผยความก้าวหน้าของการวิจัยดังกล่าวต่อไป" พญ.อัมพรกล่าว กล่าว

สำหรับมูลนิธิด้านสุขภาพในอังกฤษ เตือนทั่วโลกเอาไว้ว่า หากมีอาการคล้ายอาการไข้หวัด ไอ เจ็บ"เราไม่คอ ควรกินยาฟ้าทะลายโจรทันที แต่หากกินยาฟ้าทะลายโจรแล้วอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ให้รีบไปพบแพทย์ และไม่ควรกินยา ฟ้าทะลายโจรเพื่อการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมา ยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการเพียงพอ ว่าฟ้าทะลายโจรสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม