ย้ำสถานประกอบการ คลายล็อก คุมเข้มประเมินตนเองผ่าน Thai Stop COVID

| |
อ่าน : 555

ที่มา : กรมอนามัย 

ย้ำสถานประกอบการ คลายล็อก คุมเข้มประเมินตนเองผ่าน Thai Stop COVID thaihealth

เเฟ้มภาพ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ย้ำสถานประกอบการที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่มีการคลายล็อก ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือสถานประกอบการประเมินตนเองตามมาตรฐานกรมอนามัยผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานประกอบการหรือสถานบริการสาธารณะในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่เริ่มมีการคลายล็อก ขอเน้นย้ำให้คุมเข้มตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และมีจุดล้างมือหรือบริการเจลแอลกอฮอล์ รวมถึงขอให้ผู้ประกอบการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID ของกรมอนามัยด้วย ซึ่งจากข้อมูล ระหว่างวันที่ 12-19 มกราคม 2564 พบว่า สถานประกอบการที่ประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID ของกรมอนามัยสูงสุด ได้แก่ โรงแรม ร้อยละ 98.21 รองลงมาคือ ห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 95.59 ตลาด ร้อยละ 75.34 และร้านอาหาร ร้อยละ 70.75

สำหรับสถานประกอบการที่ควรส่งเสริมให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นในจุดต่าง ๆ ได้แก่ 1) ตลาด โดยให้มีการระบายอากาศที่ดี มีมาตรการควบคุมลูกค้าไม่ให้แออัด และจัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าสถานที่ทุกครั้ง  2) ร้านอาหาร ให้มีการกำหนดเส้นทางเข้า-ออกที่ชัดเจน และจัดให้มีการลงทะเบียน ให้มีมาตรการคัดกรองผู้เข้ามาในสถานที่ โดยให้มีการระบายอากาศที่ดี 3) ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง ควรจัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าสถานที่ มีมาตรการคัดกรองผู้เข้ามาในสถานที่ และต้องมีการระบายอากาศที่ดี และ 4) ศาสนสถาน ให้มีการกำหนดเส้นทางเข้า-ออก ที่ชัดเจน และจัดให้มีการลงทะเบียน  มีการทำความสะอาด สถานที่ อุปกรณ์ พื้นผิวที่มีการสัมผัสร่วมกัน และต้องมีการระบายอากาศที่ดี

ทั้งนี้ กรมอนามัยยังคงขอความร่วมมือประชาชนโหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ-ไทยชนะ” หรือจดบันทึกประวัติการเดินทางของตนเองในแต่ละวัน เพื่อช่วยลดความหนาแน่น ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และช่วยให้การสอบสวนโรคทำได้ง่ายขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม