เน้นย้ำห้องสมุด ศูนย์บริการต่างๆ ป้องกันโควิด-19

| |
อ่าน : 549

ที่มา : เดลินิวส์

เน้นย้ำห้องสมุด ศูนย์บริการต่างๆ ป้องกันโควิด-19 thaihealth

แฟ้มภาพ

กำชับศูนย์เยาวชน - ห้องสมุดให้บริการผู้ใช้งานปลอดโควิด-19 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. เผยว่าเนื่องจากขณะนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ต้องมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่อย่างเคร่งครัด จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการศูนย์สร้างสุขทุกวัย (ศูนย์เยาวชน)ทั้ง 35 แห่ง ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้  36 แห่ง พิพิธภัณฑ์เด็ก 2 แห่ง และหอสมุดเมือง 1 แห่ง รวม 74 แห่ง เคร่งครัดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน เช่น เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ผู้เข้าใช้บริการต้องแสดงบัตรสมาชิกและสวมหน้ากากอนามัย ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะ หรือลงชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ตรวจวัดอุณหภูมิ ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ หรือใช้เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังการร่วมกิจกรรม และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

ในส่วนการดูแลสถานที่ให้บริการ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยและห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้นั้น กทม.กำหนดให้มีการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องที่พื้นผิวสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได อุปกรณ์และห้องสุขา ฯลฯ เป็นประจำทุกวัน ตามตารางที่กำหนด รวมถึงจัดกิจกรรมทำความสะอาดบิ๊ก คลีนนิ่ง ทุกวันพุธและวันเสาร์ ขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและพนักงานรักษาความปลอดภัยกำหนดให้ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน พร้อมกำชับให้บริษัทผู้รับจ้างการรักษาความสะอาด และการรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบพนักงาน หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(พื้นที่สีแดง) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขก็ให้งดเว้นการมาปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานมาปฏิบัติงานทดแทนเป็นการลดความเสี่ยง และป้องกันการแพร่ระบาดกับผู้เข้ามาใช้บริการ

อย่างไรก็ตาม กทม. ย้ำผู้เข้าใช้บริการต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเพราะถือเป็นวิธีป้องกันที่ดีและประหยัดที่สุด ตลอดจนช่วยกันเป็นหูเป็นตา เตือนกันและกัน หากพบผู้ที่ ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือใส่หน้ากากอนามัยไม่ถูกวิธีก็ขอให้เตือนหรือแนะนำกันอย่างสุภาพ.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม