เตรียมปรับเมนูอาหารลดพุง

โดย
| |
อ่าน : 3,594

นักเรียนกทม.

 

          กทม. เดินหน้าดูแลด้านโภชนาการ จัดเมนูอาหารส่งเสริมสุขภาพ เหมาะสมกับวัยและอายุ ควบคู่การออกกำลังกาย พร้อมทั้งจัดระเบียบร้านค้าหน้าโรงเรียนให้จำหน่ายสินค้ามีประโยชน์ต่อพัฒนาการด้านสมอง และการเจริญเติบโต มุ่งสร้างเด็กไทยไร้พุงในโรงเรียนสังกัดกทม.

 

          นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากสถิติการส่งเด็กนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประมาณ 350,000 คน เข้ารับการตรวจสุขภาพ ปรากฏว่า เด็กจำนวน 7% จากนักเรียนทั้งหมดมีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน เด็กจำนวน 27% ฟันผุ และพบเด็กที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ด้วย กรุงเทพมหานครโดยสำนักการศึกษา สำนักอนามัย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัท ยูนิลีเวอร์ ในการดูแลด้านโภชนาการแก่เด็กนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยการจัดทำคู่มือการประกอบอาหาร จัดเมนูอาหารที่เหมาะกับเด็ก มีคุณค่าทางอาหารครบ 5 หมู่ มีปริมาณแคลอรี่เหมาะสมกับวัยและอายุ ในราคาไม่เกิน 15 บาทต่อคน ควบคู่กับการจัดตารางกิจกรรมเพิ่มให้เด็กออกกำลังกายทุกเย็นหลังเลิกเรียนจากเดิมที่เด็กนักเรียนออกกำลังกายเพียงสัปดาห์ละครั้งในชั่วโมงพลศึกษา พร้อมทั้งจัดระเบียบร้านค้าหน้าโรงเรียนให้จำหน่ายสินค้าที่มีประโยชน์กับเด็ก ไม่จำหน่ายขนมขบเคี้ยวที่ส่งผลด้านลบต่อสุขภาพ เนื่องจากการพัฒนาด้านสุขภาพมีผลถึงพัฒนาการด้านสมอง ความคิด และการเจริญ เติบโตของเด็ก เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นเด็กไทยไร้พุง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ซึ่งจะหารือแนวทางดำเนินการอีกครั้งวันที่ 14 ต.ค. 52

 

 

 

 

 

 

ที่มา: press release

 

 

 

update: 28-09-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อัญณิกา กฤษสมัย

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม