เตรียมปรับเมนูอาหารลดพุง

โดย
| |
อ่าน : 3,342

นักเรียนกทม.

 

          กทม. เดินหน้าดูแลด้านโภชนาการ จัดเมนูอาหารส่งเสริมสุขภาพ เหมาะสมกับวัยและอายุ ควบคู่การออกกำลังกาย พร้อมทั้งจัดระเบียบร้านค้าหน้าโรงเรียนให้จำหน่ายสินค้ามีประโยชน์ต่อพัฒนาการด้านสมอง และการเจริญเติบโต มุ่งสร้างเด็กไทยไร้พุงในโรงเรียนสังกัดกทม.

 

          นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากสถิติการส่งเด็กนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประมาณ 350,000 คน เข้ารับการตรวจสุขภาพ ปรากฏว่า เด็กจำนวน 7% จากนักเรียนทั้งหมดมีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน เด็กจำนวน 27% ฟันผุ และพบเด็กที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ด้วย กรุงเทพมหานครโดยสำนักการศึกษา สำนักอนามัย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัท ยูนิลีเวอร์ ในการดูแลด้านโภชนาการแก่เด็กนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยการจัดทำคู่มือการประกอบอาหาร จัดเมนูอาหารที่เหมาะกับเด็ก มีคุณค่าทางอาหารครบ 5 หมู่ มีปริมาณแคลอรี่เหมาะสมกับวัยและอายุ ในราคาไม่เกิน 15 บาทต่อคน ควบคู่กับการจัดตารางกิจกรรมเพิ่มให้เด็กออกกำลังกายทุกเย็นหลังเลิกเรียนจากเดิมที่เด็กนักเรียนออกกำลังกายเพียงสัปดาห์ละครั้งในชั่วโมงพลศึกษา พร้อมทั้งจัดระเบียบร้านค้าหน้าโรงเรียนให้จำหน่ายสินค้าที่มีประโยชน์กับเด็ก ไม่จำหน่ายขนมขบเคี้ยวที่ส่งผลด้านลบต่อสุขภาพ เนื่องจากการพัฒนาด้านสุขภาพมีผลถึงพัฒนาการด้านสมอง ความคิด และการเจริญ เติบโตของเด็ก เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นเด็กไทยไร้พุง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ซึ่งจะหารือแนวทางดำเนินการอีกครั้งวันที่ 14 ต.ค. 52

 

 

 

 

 

 

ที่มา: press release

 

 

 

update: 28-09-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อัญณิกา กฤษสมัย

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม