เข้มดูแลคุณภาพหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

| |
อ่าน : 468

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เข้มดูแลคุณภาพหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ thaihealth

แฟ้มภาพ

กรณีปัญหาประเภทหน้ากากอนามัยที่จำหน่ายในท้องตลาด อย. แจง หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ มีการควบคุม กำกับ ดูแลคุณภาพมาตรฐานการผลิตและสถานที่ผลิต รวมทั้งตรวจสอบหลังออกสู่ท้องตลาดอย่างสม่ำเสมอ หากประชาชนต้องการซื้อใช้ สามารถสังเกตจากฉลากข้างกล่องมีข้อความเขียนว่า หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หรือ Medical mask หรือ Surgical mask แต่ในช่วงการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งแพร่ผ่านละอองฝอย หากประชาชนทั่วไปสวมใส่หน้ากากอนามัยแบบทั่วไป หรือหน้ากากผ้า ก็สามารถป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19 ได้เช่นเดียวกัน

นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์  รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับประเภทหน้ากากอนามัยที่จำหน่ายในท้องตลาด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า อย.ได้มีการกำกับดูแลหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หรือ Medical Mask หรือ Surgical Mask ซึ่งจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ทั่วไป โดยผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ในส่วนสถานที่ผลิตและนำเข้าจะต้องมาขออนุญาตกับ อย. เสียก่อน ซึ่ง อย. มีทีมเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่ผลิต

นอกจากนี้ หน้ากากอนามัยดังกล่าว จะต้องมีผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามที่ อย. ประกาศกำหนดมาตรฐานไว้ โดย อย. มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งหน้ากากอนามัยทางการแพทย์นี้ มีคุณสมบัติป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสผ่านละอองฝอยและป้องกันการซึมผ่านของเลือด

หากประชาชนต้องการซื้อมาใช้ สามารถสังเกต ดังนี้ 1.ข้างกล่อง มีข้อความเขียนว่า หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หรือ Medical Mask หรือ Surgical Mask 2. หากไม่แน่ใจว่าเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือไม่ สามารถนำชื่อผลิตภัณฑ์ไป ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ อย. (www.fda.moph.go.th) หัวข้อ “ตรวจสอบผลิตภัณฑ์” ส่วนหน้ากากอนามัยแบบทั่วไปที่มีวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น กันฝุ่น กันกลิ่น จะไม่ได้จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ ซึ่ง อย. ไม่ได้กำกับดูแล แต่ก็มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทะลุผ่านของละอองฝอย ซึ่งช่วยป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เช่นเดียวกัน

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า สำหรับประชาชนทั่วไป ควรสวมใส่หน้ากากตลอดเวลาเมื่อออกนอกบ้าน ร่วมกับการล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด เพียงเท่านี้ก็จะช่วยลดโอกาส ในการติดเชื้อ COVID-19 ได้   หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน อย. 1556 และสามารถติดตาม ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ได้ที่เว็บไซต์ อย.www.fda.moph.go.th หัวข้อ “COVID-19” แล้วคลิกไปที่ “ข่าว ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง” หรือกดติดตามที่ “แฟนเพจเฟซบุ๊ก Fda Thai หรือ ไลน์ Fda Thai”

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม