พบวัยรุ่นไทยทำแท้งพุ่ง ไม่รู้เรื่องการคุมกำเนิด

โดย
| |
อ่าน : 7,724

แนะ ต้องรู้วิธีหลบเลี่ยง

 

          เผยวัยรุ่นไทยไม่สนคุมกำเนิดจนเกิดปัญหาท้องไม่พร้อม  และทำแท้งในวัยเรียนเพิ่มขึ้น   พบแม่วัยรุ่น  150,000  คนต่อปี  แนะผู้หญิงต้องรู้วิธีหลบเลี่ยงเมื่อถูกชวนให้มีเพศสัมพันธ์  หากไม่พร้อมต้องกล้าปฏิเสธ

 

          สภาวิชาการคุมกำเนิดแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ร่วมกับ กรมอนามัย สถาบันอุดมศึกษา  และภาคเอกชน  จัดงานวันคุมกำเนิดโลก  ซึ่งตรงกับวันที่  26  กันยายนของทุกปี โดยปีนี้มุ่งปลูกฝังค่านิยม  "ไม่พร้อม...ต้องพูด"  นำเสนอผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปภายใต้แนวคิด  "เรื่องจริงที่ต้องคุม"   ด้วยการจำลองสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด  3  เหตุการณ์   ได้แก่  รักออนไลน์  เที่ยวต่างจังหวัด  และงานปาร์ตี้  พร้อมถ่ายทอดเทคนิคการหลบเลี่ยงและวิธีคุมกำเนิดอย่างถูกต้องเมื่อเผชิญกับสถานการณ์จริง  เพื่อรณรงค์ให้วัยรุ่นตระหนักถึงปัญหาตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และลดการทำแท้งในในวัยเรียน

 

          ศ.นพ.สุรศักดิ์  ฐานีพานิชสกุล  คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในฐานะผู้แทนสภาวิชาการคุมกำเนิดแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกประจำประเทศไทย  เปิดเผยว่า จากผลการสำรวจล่าสุดเกี่ยวกับทัศนคติการมีเพศสัมพันธ์และการคุมกำเนิดในวัยรุ่นหญิงและชายใน  15  ประเทศทุกทวีปทั่วโลก  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างเฉลี่ยร้อยละ  31  ไม่มีการปรึกษาเรื่องการคุมกำเนิดก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก  โดยเฉพาะประเทศไทยมีอัตราสูงถึงร้อยละ  41  และร้อยละ  24  มีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนใหม่โดยไม่ป้องกันและคุมกำเนิดเลย

 

          "สาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน   ส่วนใหญ่ไม่เตรียมอุปกรณ์  มีอัตราร้อยละ   31  รองลงมาคือ  ลืม  ร้อยละ  12  ตนเองไม่ชอบป้องกัน  ร้อยละ  12  คู่นอนไม่ชอบป้องกัน  ร้อยละ  12  และเมา  ร้อยละ  11"

 

          สำหรับประเด็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุมกำเนิด  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างยังมีความเข้าใจเรื่องการป้องกันและการคุมกำเนิดที่ไม่ถูกต้อง  โดยพบว่าร้อยละ  36  ใช้วิธีหลั่งข้างนอก  ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าวิธีนี้มีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดเพียงแค่  70%  ทำให้ความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ยังอยู่ในระดับที่สูง  และที่น่าสนใจคือวัยรุ่นใน  15  ประเทศมักจะปรึกษาเรื่องการคุมกำเนิดกับคู่นอนและเพื่อนมากที่สุด  โดยมีสาเหตุหลักมาจากอายไม่กล้าเข้าไปปรึกษา

 

          ศ.นพ.สุรศักดิ์กล่าวอีกว่า  ในประเทศไทยได้มีการสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นชายหญิงที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา  พบสาเหตุหลักที่ทำให้ยอมมีเพศสัมพันธ์ในขณะอยู่ในวัยเรียนนั้นมาจากความรักและปฏิเสธไม่ได้   ส่วนสถานที่ที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด  ได้แก่  หอพักหรืออพาร์ตเมนต์  ร้อยละ  44  โรงแรมหรือที่พักหลังจัดงานปาร์ตี้และเที่ยวกลางคืน  ร้อยละ  28  และสถานที่ท่องเที่ยวต่างจังหวัด  ร้อยละ  15

 

          พญ.นันทา  อ่วมกุล  ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษา  กรมอนามัย  ระบุว่า  วัยรุ่นไทยตระหนักต่อปัญหาท้องไม่พร้อมและการทำแท้ง  โดยร้อยละ  36-43  ของวัยรุ่นหญิงชายมีเพศสัมพันธ์แล้ว  อายุการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ  มารดาวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี มีร้อยละ  19.2  ของการคลอดทั้งหมด  หรือประมาณ  150,000  คนต่อปี

 

          นอกจากนี้  ยังพบว่าผู้ที่เข้ารับการรักษาภาวะแทรกซ้อนจากการทำแท้งมีอายุต่ำกว่า  20  ปีถึงร้อยละ  30  สถิติดังกล่าวนับเป็นปัญหาที่สำคัญและยังคงต้องเร่งแก้ไข  โดยอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ  เอกชน  สถาบันครอบครัว  โดยเฉพาะเพื่อน  ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกและการตัดสินใจของกลุ่มวัยรุ่นเป็นอย่างมาก

 

          ด้าน  นพ.สุกมล  วิภาวีพลกุล จิตแพทย์และนักพูดชื่อดัง เผยว่า สาเหตุที่ปัญหาท้องไม่พร้อมและการทำแท้งในวัยเรียนทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  มาจากการขาดความรู้ความเข้าใจ  รวมทั้งความมั่นใจในตนเอง  โดยผู้หญิงมักมีจุดอ่อนที่การไม่กล้าปฏิเสธเพราะกลัวคนรักทิ้ง  และเมื่อยอมครั้งแรก  ครั้งต่อๆ  ไปก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นอีกต่อไป  ทำให้พลาดและตั้งท้องในที่สุด  ทั้งนี้  วัยรุ่นควรเรียนรู้ถึงจิตวิทยาในการปฏิเสธเพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม  โดยควรตระหนักถึงการรักนวลสงวนตัว  และวิธีการป้องกันตัวเองเมื่ออยู่ในสภาวะการถูกกดดันให้มีเพศสัมพันธ์.

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

 

update: 28-09-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อัญณิกา กฤษสมัย

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สุขภาพใจ  การจัดสมดุลให้ชีวิต  นวดเพื่อสร้างความผ่อนคลาย  พิชัย อินโน  ออมทรัพย์  บ.สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่งฯ  พื้นที่กลางคนสร้างฝัน  ไข้หวัดนก H7N9  เมล็ดองุ่น  น้ำหนักมาก  เมืองไทยเมืองร้อน  แว่นกันแดด  ระบบย่อยอาหาร  เด็กไทย นมกระป๋อง ภูมิคุ้มกัน สารอาหาร นมผง สัปดาห์นมแม่โลก  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth เจ้าหน้าที่ประสานงาน แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ artculture4health รับสมัครงาน ติดต่อประสานงาน  อาหารในโรงเรียน  รั้ว กำแพง ปิดกั้น หัวใจ แบ่งปัน ชาวห้วยพรหม  บั้งไฟ ยโสธร เครือข่ายภาคประชาสังคม ท้องถิ่น เกษตรกรรมยั่งยืน  พัฒนาธุรกิจ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม