เสริมความรู้ป้องกันโควิด ในโรงเรียนผู้สูงอายุ

โดย
| |
อ่าน : 1,631

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

เสริมความรู้ป้องกันโควิด ในโรงเรียนผู้สูงอายุ thaihealth

สสส. ถอดบทเรียนป้องกันโควิด-19 ชูโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสบสาย จ.แพร่ แหล่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น น้ำหนักลง ค่าน้ำตาลในเลือดลดลง พร้อมปรับกิจกรรมสอนผู้สูงวัยผ่านไลน์ ย้ำวิธีป้องกันโรค

เสริมความรู้ป้องกันโควิด ในโรงเรียนผู้สูงอายุ thaihealth

ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านสบสาย ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ ได้รับเลือกจากโครงการสนับสนุนด้านวิชาการของภาคีเครือข่ายสุขภาวะภาคเหนือ ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ และแกนนำภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ให้เป็นตัวอย่างพื้นที่นำร่องด้านการพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัยระดับตำบลที่มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง

โดยในช่วงเวลาปกติโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสบสาย เน้นการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุโดยใช้แนวคิดที่พัฒนาและต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยพบว่าผู้สูงอายุในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีขึ้น มีน้ำหนักตัวลดลง ค่าระดับน้ำตาลในเลือดลดลง

เสริมความรู้ป้องกันโควิด ในโรงเรียนผู้สูงอายุ thaihealth

เสริมความรู้ป้องกันโควิด ในโรงเรียนผู้สูงอายุ thaihealth

“ตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ทางโรงเรียนได้ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเน้นการให้ความรู้ในการป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19 ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตัวเองมากขึ้น ส่วนผู้ที่มีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุก็ได้ร่วมเรียนรู้วิธีการสังเกตแยกแยะอาการไม่สบายทั่วไป กับอาการป่วยที่เกิดขึ้นจากโรคโควิด-19 ตลอดจนวิธีการดูแลผู้สูงวัยอย่างเหมาะสม ขณะที่คนในชุมชนเกิดความตระหนักเรื่องความปลอดภัยของผู้สูงอายุมากขึ้น

ทั้งนี้ สสส. ได้จัดทำคู่มือถอดบทเรียนการทำงานในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 เพื่อพัฒนาเป็นชุดองค์ความรู้เพื่อนำไปสนับสนุนให้เกิดกลไกการดำเนินงานแก่ผู้กำหนดนโยบายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป” ดร.ณัฐพันธุ์ กล่าว

เสริมความรู้ป้องกันโควิด ในโรงเรียนผู้สูงอายุ thaihealth

นางภาวินีย์ เวียงอินทร์ ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสบสาย กล่าวว่า ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสบสาย มีสมาชิกประมาณ 80 คน ใช้สถานที่ของวัดสบสายทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทั้งในรูปแบบการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ และการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อสร้างความสนุกสนาน ในประเด็นที่หลากหลาย เช่น การส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับช่วงวัย การสร้างอาชีพสร้างรายได้ การป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นต้น

เสริมความรู้ป้องกันโควิด ในโรงเรียนผู้สูงอายุ thaihealth

เสริมความรู้ป้องกันโควิด ในโรงเรียนผู้สูงอายุ thaihealth

แต่เมื่อเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ทางโรงเรียนได้ปรับแผนการดำเนินการตามปกติ โดยยกเลิกการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุ และเปลี่ยนมาใช้การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ร่วมกับการประกาศเสียงตามสายของหมู่บ้าน เพื่อลดการรวมกลุ่มของผู้คนในพื้นที่ และปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันกระแพร่ระบาดของโรค โดยเน้นย้ำเรื่องที่จำเป็นต้องรู้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัย วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง วิธีการปฏิบัติตัวเมื่อต้องออกนอกบ้าน และการเตือนภัยจากข่าวลวง เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม