พร้อมรับสังคมสูงวัยใน 4 มิติ

โดย
| |
อ่าน : 520

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

พร้อมรับสังคมสูงวัยใน 4 มิติ thaihealth

แฟ้มภาพ

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดเตรียมแผนรองรับ ภายใต้แนวคิดสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนใน 4 มิติ

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวถึงแผนขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย ที่มีประชากรไทยอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้กำหนดให้สังคมสูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดเตรียมแผนรองรับภายใต้สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนใน 4 มิติ คือมิติเศรษฐกิจ มุ่งเน้นเรื่องการออม การส่งเสริมมีอาชีพ การจ้างงานผู้สูงอายุ พร้อมตั้งเป้าหมายในอนาคตจะมีแนวทางดูแลแรงงาน ด้านผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ ด้านสภาพแวดล้อม จัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ในพื้นที่สาธารณะในทุกระดับพื้นที่ เพื่อผู้สูงอายุเข้าถึงการรับบริการอย่างถ้วนหน้าด้านสุขภาพ สั่งให้มีการบูรณาการในระดับพื้นที่ หรือท้องถิ่นมีศูนย์บริการ และการดูแลผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

รวมจัดตั้งให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการ เพื่อเป็นศูนย์กลางดูแลผู้สูงอายุ และคนทุกช่วงวัยครบวงจร และนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสิ่งใหม่ใหม่ มาประกอบใช้ในการพัฒนามิติสุขภาพ และมีมิติสังคมเช่นกัน อย่างไรก็ตามแนวทางทั้งหมดที่กล่าวมา จะนำไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ก่อนเตรีนมเสนอเพิ่มเติมในร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมนี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม