รณรงค์เลิกบุหรี่ ลดเสี่ยงป่วยวัณโรครุนแรง

โดย
| |
อ่าน : 534

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

รณรงค์เลิกบุหรี่ ลดเสี่ยงป่วยวัณโรครุนแรง thaihealth

องค์การอนามัยโลก เผยสูบบุหรี่เสี่ยงเป็นวัณโรครุนแรง พบ 61% ของผู้เสียชีวิตจากวัณโรคเป็นคนสูบบุหรี่ แนะสังเกตอาการ ไอเกิน 2 สัปดาห์ มีเสมหะ มีเลือด มีไข้ต่ำ เหนื่อยง่าย เจ็บหน้าอกขณะหายใจ รีบพบหมอด่วน หมอประกิตและสสส. ชวนรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ทุกชนิดลดโอกาสป่วยวัณโรค

เมื่อวันที่ 20 มกราคม ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า จากการเปิดเผยเอกสารขององค์การอนามัยโลก  A WHO / the Union monograph on TB and tobacco control : joining efforts to control two related global epidemics ที่พบว่าการสูบบุหรี่เอื้อต่อการระบาดของวัณโรค ประเทศต่างๆ ควรจะควบคุมการระบาดของยาสูบและวัณโรคไปพร้อม ๆ กัน เพราะการสูบบุหรี่ทำให้ปอดอักเสบเรื้อรัง เกิดการทำลายเนื้อปอดอย่างช้าๆ ทำให้ภูมิต้านทานของปอดและร่างกายลดลง ทำให้ติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรคง่ายและรุนแรงมากขึ้น

รณรงค์เลิกบุหรี่ ลดเสี่ยงป่วยวัณโรครุนแรง thaihealth

ศ.นพ.ประกิต กล่าวว่า ความสัมพันธ์ของการสูบบุหรี่กับวัณโรคคือ คนสูบบุหรี่และเป็นวัณโรค โรคจะรุนแรงและลุกลามเร็วขึ้น รักษายากกว่าคนไม่สูบบุหรี่ สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากคนที่สูบบุหรี่จะถูกตรวจพบว่าเป็นวัณโรคช้ากว่าคนไม่สูบบุหรี่ เพราะเข้าใจว่าอาการไอเกิดจากการสูบบุหรี่ วิธีสังเกตการที่ต้องสงสัยอาจเป็นวัณโรคคือ ไอเกิน 2 สัปดาห์ มีเสมหะ มีเลือด มีไข้ต่ำๆ เหนื่อยง่าย เจ็บหน้าอกขณะหายใจหรือไอ เบื่ออาหาร รีบพบแพทย์ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เลิกสูบแล้ว มีอัตราการติดเชื้อวัณโรคสูงกว่าผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ เนื่องจากความเสียหายของปอดจากการสูบบุหรี่ในอดีต

โดยคนที่สูบบุหรี่แล้วเป็นวัณโรค มีโอกาสเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 3-4 เท่า โดยร้อยละ 61 ของผู้ที่เสียชีวิตจากวัณโรคเป็นผู้ป่วยวัณโรคที่สูบบุหรี่ และเด็กที่อยู่ในบ้านที่มีผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อที่สูบบุหรี่ จะติดเชื้อวัณโรคได้ง่ายมากขึ้น ดังนั้นการลดการสูบบุหรี่ในชุมชนและสังคม ลดการแพร่เชื้อลดการป่วยจากวัณโรคด้วย

รณรงค์เลิกบุหรี่ ลดเสี่ยงป่วยวัณโรครุนแรง thaihealth

ศ.นพ.ประกิต กล่าวว่า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้ร่วมกับสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ สสส. จัดทำสื่อรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการสูบบุหรี่ เสี่ยงเป็นวัณโรครุนแรง เพื่อเชิญชวนให้ประชาชน ภาคีเครือข่าย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ทุกชนิด และเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเลิกสูบบุหรี่ เพื่อลดโอกาสป่วยเป็นวัณโรครุนแรง และโรคอื่นๆ ที่เกิดจากบุหรี่

ทั้งนี้ หากสนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับสื่อรณรงค์ “สูบบุหรี่เสี่ยงเป็นวัณโรครุนแรง” หรือสื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อื่น ๆ  ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2278-1828  หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพื่อขอรับสื่อได้ที่ www.smokefreezone.or.th  มูลนิธิรณรงค์ฯ จะจัดส่งสื่อรณรงค์ให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม