ช่วยเหลือดูแล ส่งเสริมสุขภาพคณะสงฆ์ ห่างไกลโควิด-19

| |
อ่าน : 605

ที่มา : ข่าวสด

ช่วยเหลือดูแล ส่งเสริมสุขภาพคณะสงฆ์ ห่างไกลโควิด-19 thaihealth

แฟ้มภาพ

ช่วยเหลือดูแล-ส่งเสริมสุขภาพคณะสงฆ์ สนับสนุนให้พระสงฆ์และวัดมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพเป็นศูนย์กลางสุขภาพของชุมชน

นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผย ภายหลังงานแถลงข่าวการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ และการส่งเสริมพื้นที่วัดปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ได้ดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะสอดคล้องกับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2560 โดยดำเนินงาน วัดส่งเสริมสุขภาพที่สนับสนุนให้พระสงฆ์และวัดมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพเป็นศูนย์กลางสุขภาพของชุมชน  เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง สิ่งแวดล้อมภายในวัด และขยายผลสู่การพัฒนาสุขภาวะของชุมชน

กลไกการพัฒนาที่สำคัญ คือ การสร้างและพัฒนาพระคิลานุ ปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-พระ อสว.) เพื่อให้พระ อสว. มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง สามารถให้คำแนะนำพระสงฆ์ภายในวัดและชุมชน และเพื่อพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์แกนนำเป็นผู้นำด้านสุขภาพนำไปสู่การพัฒนาสุขภาวะชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีพระสงฆ์ที่ผ่านการอบรมเป็นพระคิลานุปัฏฐากทั่วประเทศ จำนวน 7,740 รูป นอกจากนี้ กรมอนามัยได้จัดให้มีการอบรมแม่ชีคิลานุปัฏฐายิกาและสามเณร อสว.ในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ซึ่งบูรณาการขับเคลื่อนงานโดยได้รับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เห็ดป่า  ศูนย์การประชุมพี ช  กลุ่มทอฝัน  เศรษฐกิจและสังคม  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth ร่วมลงนามถวายพระพร เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๘๐ พรรษา  ข้อคิดจากผู้สูงอายุ  Thailand Medical Hub Expo 2012  พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ผู้ผลิต สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสังคม เผยแพร่  ขนมธรรมเนียม  สสส. สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ Thaihealth ประเพณี แซนโฎนตา ปลอดเหล้า วัฒนธรรม คุณค่า วิถีชีวิต  มะเร็งต่อมลูกหมาก  วันพ่อแห่งชาติ  ภาคีสัมพันธ์  ขับรถหน้าฝน  น้ำชา  แสดงออกสร้างสรรค์  นักวิ่งมาราธอน  สนใจ  บุญหล่น  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม