หนุนกระเช้าปีใหม่ ทางเลือกสุขภาพ

โดย
| |
อ่าน : 2,399

ที่มา : เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์

หนุนกระเช้าปีใหม่ ทางเลือกสุขภาพ thaihealth

แฟ้มภาพ

หลายคนเริ่มมองหากระเช้าของขวัญปีใหม่ อย่างไรก็ตามมีสถิติผู้ป่วยโรคในกลุ่ม NCDs เพิ่มขึ้น ดังนั้นการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ ควรจะต้องคำนึงเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ

นายอารยะ โรจนวณิชชากร คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และที่ปรึกษาหน่วยรับรองทางเลือกสุขภาพ กล่าวว่า จากการสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ พบว่ามี 3 ปัจจัยที่ผู้บริโภคคำนึงถึง คือ 1.วันหมดอายุ 2. คุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในกระเช้า และ 3. คุณค่าทางโภชนาการ และที่ปีผ่านมากระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย โดยจะเน้นให้ผู้บริโภคสังเกตวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก แต่ยังพบปัญหาสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากโรคในกลุ่ม NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเส้นเลือด เป็นต้น มีสถิติผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ดังนั้นการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ ควรจะต้องคำนึงเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญด้วย กระทรวงสาธารณสุข จึงร่วมกับสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานด้านสุขภาพ ออกตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกให้ประชาชนโดยทั่วไปรู้ว่า ผลิตภัณฑ์ชิ้นดังกล่าวนั้นผ่านการตรวจ ปริมาณน้ำตาล ไขมัน โซเดียม อยู่ในระดับที่มาตรฐานกำหนด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม