ชูนครศรีฯ เป็นเมืองต้นแบบ Universal Design สร้างเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อทุกคน

| |
อ่าน : 896

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

ชูนครศรีฯ เป็น เมืองต้นแบบ Universal Design สร้างเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อทุกคน thaihealth

สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย สร้าง “เมืองต้นแบบ Universal Design” ชู “วัดเจดีย์–วัดมหาธาตุฯ จ.นครศรีธรรมราช เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อทุกคน ปรับพื้นที่สาธารณะ เอื้อคนพิการ-ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตดี ไร้อุปสรรคเดินทาง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำคณะฑูตอารยสถาปัตย์ ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว ขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ Universal Design ที่วัดเจดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับทิศ สสส. และนายกฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ใน 10 จังหวัดนำร่อง และพื้นที่เชื่อมโยง

ชูนครศรีฯ เป็น เมืองต้นแบบ Universal Design สร้างเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อทุกคน thaihealth

นางภรณี กล่าวว่า แผนงานสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะของ สสส. มีเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพเพื่อคนทุกกลุ่ม เอื้อให้เกิดสังคมสุขภาวะ ซึ่งการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง และเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้เหมือนคนทั่วไป โดย สสส. ขับเคลื่อนงานด้านการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (Universal Design) ในที่พักอาศัยส่วนบุคคล พื้นที่สาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว และจัดทำข้อเสนอต่อการเดินทางในระบบขนส่งมวลชนทั้ง รถ ราง เรือ สำหรับโครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ใน 10 จังหวัดนำร่องและพื้นที่เชื่อมโยง เป็นการทำงานเพื่อผลักดันให้เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวที่เอื้อให้คนทุกคน โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุ สามารถออกมาท่องเที่ยวและดำรงชีวิตอิสระร่วมกับคนในสังคมได้

จ.นครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวที่ถูกออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ จุดประกายแนวคิด “เมืองต้นแบบ Universal Design” อีก 1 แห่งทางภาคใต้ นอกจากนี้ สสส.และภาคีเครือข่ายยังร่วมกันส่งเสริมให้คนพิการในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับโอกาสการมีงานทำ และมีรายได้ อีกจำนวน 42 คน ซึ่งมีการพัฒนาระบบประเมินสถานะทางสุขภาพเฉพาะบุคคลและมีนักสร้างเสริมสุขภาพคนพิการคอยให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

ชูนครศรีฯ เป็น เมืองต้นแบบ Universal Design สร้างเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อทุกคน thaihealth

นายกฤษณะ กล่าวว่า การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ Tourism for All เกิดขึ้นได้เพราะคนในพื้นที่และฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจเรื่องอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) หรือ หลักการออกแบบที่เป็นสากลจริง ๆ จังหวัดนครศรีธรรมราช แม้จะไม่ได้อยู่ใน 10 จังหวัดนำร่องเส้นทางการท่องเที่ยว ได้แก่ กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ขอนแก่น ชลบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตาก พระนครศรีอยุธยา พังงา ราชบุรี แต่มีสถานะเป็นพื้นที่เชื่อมโยงเครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์ทางภาคใต้ที่เข้มแข็ง เพราะทุกคนเข้าใจการออกแบบพื้นที่ สร้างสภาพแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวอย่างดี การเดินทางมาวัดเจดีย์ และวัดมหาธาตุวรมหาวิหารครั้งนี้ มีเป้าหมายเชิดชูให้ที่นี่เป็น “เมืองอารยสถาปัตย์” ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน จากชุดคู่มืออารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล โดยดาวน์โหลดได้ที่  http://ssss.network/gbyi0

ชูนครศรีฯ เป็น เมืองต้นแบบ Universal Design สร้างเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อทุกคน thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม