ถนนคนเดินปาย เที่ยวสนุก สุขใจ ปลอดภัย ปลอดโควิด-19

| |
อ่าน : 2,828

ที่มาและภาพประกอบ : เว็บไซต์ คม ชัด ลึก

ถนนคนเดินปาย เที่ยวสนุก สุขใจ ปลอดภัย ปลอดโควิด-19 thaihealth

สสส.ส่งเสริมถนนคนเดินปาย เที่ยวสนุก สุขใจ ปลอดภัย ปลอดโควิด-19 

ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย ร่วมด้วย นายอรรคเดช ตาปราบ นายกเทศมนตรีตำบลปาย ดร.ณัจยา แก้วนุ้ย ผู้แทนจาก สสส. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอปาย ผู้แทนสภ.ปาย ตำรวจท่องเที่ยว ชมรมผู้ประกอบการถนนคนเดินปาย และส่วนราชการได้ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ ประจำปี 2563“ถนนคนเดิน ปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ ปลอดโฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก ด้วยมาตรการโตวิด 19"

ในช่วงระยะเวลาเกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ถนนคนเดินปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวและต้องหยุดกิจกรรมต่างๆ ลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลังจากทางรัฐบาลสามารถดำเนินการควบคุมป้องกันได้แล้ว ถนนคนเดินปาย จึงได้กลับมาฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวอีกครั้งในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal)

ซึ่งทางโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัย “อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์” สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ให้การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรมให้ความ รู้เรื่องการป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างชมรมผู้ประกอบการถนนคนเดินปาย หน่วยงานภาครัฐ และ สสส. เชิงนโยบายในการรณรงค์ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ในพื้นที่สาธารณะ ปลอดภาชนะโฟมและถุงพลาสติกบรรจุอาหาร และการรณรงค์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ การประกวด ร้านอาหารอร่อย สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักสุขภิบาลอาหาร ได้แก่ ร้านน้องเบส ร้านไก่ตะใคร้ ข้าวก่ำอ้อยควั่น ร้านชิกเก้นมาซาร่า ร้าน Special Healthy

ถนนคนเดินปาย เที่ยวสนุก สุขใจ ปลอดภัย ปลอดโควิด-19 thaihealth
          

โดยมีกลุ่มจิตอาสาร่วมทำความสะอาด ล้าง พื้นถนนคนเดินปาย เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆได้รับความร่วมมือด้วยดีจากชมรมผู้ประกอบการถนนคนเดินปาย เพื่อการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2550 โดยกำหนดพื้นที่ผ่อนผันจำหน่ายสินค้า เพื่อสร้างรายได้ภาคครัวเรือน และขับเคลื่อนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ด้วยโภชนาการคุณภาพที่ดีของอาหาร เครื่องดื่ม สร้างการรับรู้และความเข้าใจ ส่งเสริมอาหารพื้นบ้าน อาหารท้องถิ่น วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศแห่งการท่องเที่ยวถนนคนเดินปาย

ดร.ณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดการโครงการอาหารปลอดภัยฯ   กล่าวว่า  “ทาง สสส. ได้เข้ามาร่วมส่งเสริมท่องเที่ยวถนนคนเดินปาย ปลอดภัย ปลอดเหล้า ปลอดโฟมบรรจุอาหาร ตั้งแต่ปี 2551 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มาพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง เราได้ประสานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลปาย มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจและการป้องกันการแพร่ระบาด ทั้งนี้ขอฝากพี่น้องชาวปาย ให้ช่วยกันอนุรักษ์ และรักษาถนนคนเดินปายไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาเที่ยวและหลงไหลมนต์เสน่ห์ของปายไปตราบนานเท่านาน” 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม