เปิดตัวเว็บแอปฯ Walk.in.th เดินไชน่าทาวน์ เพิ่มขยับกาย

โดย
| |
อ่าน : 2,092

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

เปิดตัวเว็บแอปฯ Walk.in.th เดินไชน่าทาวน์ เพิ่มขยับกาย thaihealth

สสส.-กลุ่มปั้นเมือง เปิดตัวเว็บแอปพลิเคชัน Walk.in.th “เดินไชน่าทาวน์” ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ชวนสำรวจ 10 เส้นทางน่าเดิน ย่านเมืองเก่า เรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ไทย-จีน รูปแบบ “สารานุกรมชุมชน” พัฒนาพื้นที่สาธารณะ เอื้อสุขภาวะที่ดี

เปิดตัวแอปฯ Walk.in.th เดินไชน่าทาวน์ เพิ่มขยับกาย thaihealth

วันที่ 4 ธันวาคม 2563  ที่ 1608 CAFÉ & BISTRO ถ.ทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ นางมัทนา ถนอมพันธุ์ หอมลออ กรรมการบริหารแผนคณะที่ 5 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า นับตั้งแต่ สสส. ได้ร่วมลงนามในกฎบัตรโตรอนโต ประเทศแคนาดา เพื่อดำเนินพันธกิจสร้างเสริมสุขภาพผ่านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (Physical Activity) และการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อประโยชน์กับการมีสุขภาวะที่ดี

การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ถูกนำมารณรงค์ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนประเด็นกิจกรรมทางกายทั้งในระดับสากล และระดับชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดตัวแอปฯ Walk.in.th เดินไชน่าทาวน์ เพิ่มขยับกาย thaihealth

เปิดตัวแอปฯ Walk.in.th เดินไชน่าทาวน์ เพิ่มขยับกาย thaihealth

เปิดตัวแอปฯ Walk.in.th เดินไชน่าทาวน์ เพิ่มขยับกาย thaihealth

ปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับชาติ งานพื้นที่ย่านน่าเดิน เขตสัมพันธวงศ์ เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นต้นแบบสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ให้เอื้อต่อการเดินมากขึ้น ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมที่มีผู้เชี่ยวชาญในด้านความรู้ และการจัดกระบวนการโดยบริษัท ปั้นเมือง จำกัด มาร่วมเกาะติดพัฒนาพื้นที่ ไปพร้อมกับเจ้าของพื้นที่ คือองค์กรท้องถิ่นอย่างสำนักเขตสัมพันธวงศ์ หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชน

เปิดตัวแอปฯ Walk.in.th เดินไชน่าทาวน์ เพิ่มขยับกาย thaihealth

เปิดตัวแอปฯ Walk.in.th เดินไชน่าทาวน์ เพิ่มขยับกาย thaihealth

ในครั้งนี้ได้ร่วมกันเปิดตัวเว็บแอปพลิเคชัน Walk.in.th “เดินไชน่าทาวน์” เพื่อสำรวจร่องรอยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทย-จีน สร้างระบบนำทางช่วยเหลือด้านการเดินท่องเที่ยว (Town Guide) รวบรวม 10 เส้นทางน่าเดิน ปรับปรุงเส้นทาง พัฒนาพื้นที่สาธารณะ กระตุ้นกิจกรรมทางกาย สร้างเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สู่ พลเมืองสุขภาวะดี

เปิดตัวแอปฯ Walk.in.th เดินไชน่าทาวน์ เพิ่มขยับกาย thaihealth

นายจุฤทธิ์ กังวานภูมิ ผู้รับผิดชอบโครงการย่านน่าเดินเขตสัมพันธวงศ์ กล่าวว่า เป้าหมายของโครงการ คือ อนุรักษ์ฟื้นฟูย่านไชน่าทาวน์ เขตสัมพันธวงศ์ ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนสู่ย่านน่าเดิน ที่จะนำพาผู้คนไปสัมผัส เรียนรู้ และเกิดปฏิสัมพันธ์ ขณะเดียวกันยังช่วยสร้างเสริมสุขภาพ ลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษจากการสัญจรอย่างมีประสิทธิภาพ

ภายใต้แนวคิด ‘สารานุกรมชุมชน’ ใช้กระบวนการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ ๆ เช่น หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เพิ่งค้นพบ ในสารานุกรมออนไลน์ฉบับนี้ได้อย่างอิสระ

เปิดตัวแอปฯ Walk.in.th เดินไชน่าทาวน์ เพิ่มขยับกาย thaihealth

“เว็บแอปพลิเคชัน ‘เดินไชน่าทาวน์’ (walk.in.th) นำมาต่อยอดการใช้งานได้หลายรูปแบบ นอกจากช่วยจัดการข้อมูลด้านความรู้และประวัติศาสตร์ของชุมชนแล้ว ฟังก์ชันสำคัญคือการเป็นระบบพาเดินเที่ยวที่ใช้งานผ่านเว็บไซต์ สามารถเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานไว้ได้เหมือนแอปพลิเคชันทั่วไป ทำหน้าที่เป็นระบบนำทางช่วยเหลือด้านการเดินท่องเที่ยว (Town Guide) ที่รวบรวม 10 เส้นทางน่าเดินใน ‘ไชน่าทาวน์’

เช่น อาคารตึกโค้ง 10 ห้อง สถาปัตยกรรมที่แทรกตัวอยู่ในชุมชน ระหว่างทางเดินยังมีการแนะนำกิจกรรมหรือเทศกาลอื่น ๆ ในย่านให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วย เพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในพื้นที่อย่างยั่งยืน” นายจุฤทธิ์ กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม