โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้

| |
อ่าน : 2,748

ที่มาและภาพประกอบ : เว็บไซต์สยามรัฐ

โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ thaihealth

สสส. รุกเปิดโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ภาคอีสาน นำร่องใน 2 จังหวัด

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องภุมรินทร์ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเต็ล อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และอาจารย์จำรัส จันทนาวิวัฒน์ นักวิชาการอิสระ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเวทีสร้างความเข้าใจและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการทำงานภาคีเครือข่ายภาคอีสาน ภายใต้โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ : หลักสูตรสื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ

โดยมี พันโท พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมเครือข่าย นสพ. วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน ,นายสุขุม กาญจนะกัณโห ผู้จัดการศูนย์วิทยุฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อสมท. ,นางสาวปภินพิทย์ พัวโสพิศ ผอ.สถานีวิทยุ F.M.T.V. พร้อมนักวิชาการ และคณะทำงานจังหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม

อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย กล่าวว่า แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา เป้าหมาย 3 ปี “คนไทยฉลาดใช้สื่อให้เป็นเครื่องมือเพื่อนำไปสู่วิถีชีวิตสุขภาวะ” โดยจุดคานงัด อยู่ที่นักสื่อสารสุขภาวะ เพื่อพัฒนาทักษะรู้เท่าทันสื่อยุค 4.0 (MIDL) สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ ถ่วงดุลความเสี่ยงสื่อออนไลน์ ขยายภาคีสู่คนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล พัฒนาจิตสำนึกความเป็นพลเมือง และร่วมรู้สึก เพื่อสร้างพลเมืองตื่นรู้และนักสื่อสารสุขภาวะ ที่มีทักษะใน 4 ด้าน คือ การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ,การสื่อสารและการสร้างความร่วมมือ ,การเป็นผู้นำ และการตระหนักรู้เท่าทันและการสะท้อนความคิดความเชื่อมโยงของโครงการฯ เพื่อพัฒนาพื้นที่โมเดลต้นแบบ

นำร่องทั่วประเทศผ่านการใช้หลักสูตรสื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ ,เพื่อพัฒนาและทดลองใช้หลักสูตรสื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ ร่วมกับหลักสูตรกลยุทธ์สื่อสารเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ, เพื่อพัฒนาช่องทางสื่อสารใหม่ สื่อใหม่ และการรณรงค์ทางสังคมใหม่ ผ่านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ และเพื่อพัฒนาข้อเสนอทางนโยบายและแนวร่วมในการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐที่กำกับนโยบายด้านสื่อ

โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ thaihealth
         

โดยกำหนดพื้นที่ในการดำเนินการในพื้นที่ภาคเหนือ คือ อ.เมือง จ.เชียงราย และ อ.เมือง จ.พะเยา ภาคใต้ คือ อ.เมือง จ.สงขลา และ อ.เมือง จ.สตูล ภาคกลาง พื้นที่ Online กทม. และปริมณฑล และภาคอีสาน คือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น และ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ซึ่งหลักสูตรนักสื่อสารสร้างสรรค์ที่ประยุกต์ ใช้ได้ทั้งเด็ก เยาวชน ชุมชน และสื่อมวลชนท้องถิ่น ใน 5 ประเด็นหลักดังนี้ ประเด็นที่ 1 รองรับสังคมสูงวัย ประเด็นที่ 2 ปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาวะ ประเด็นที่ 3 ทักษะรู้เท่าทันสื่อ (MIDL) และความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประเด็นที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่ 5 อัตลักษณ์ ความดี คนดีของสังคม ทั้งนี้จะเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 และสิ้นสุดโครงการภายในเดือนกรกฎาคม 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น เยาวชน ผู้นำชุมชน และสื่อมวลชนในพื้นที่.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม