กำหนดการ เทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 6 : City Farm Festival 6

| |
อ่าน : 119
กำหนดการ
เทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 6 : City Farm Festival #6 
“เมือง Move on ไม่ทิ้งความมั่นคงทางอาหารไว้ข้างหลัง”  

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ณ สวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี
 
08.30 - 09.30 น.     ลงทะเบียน  
09.30 - 09.40 น.     กล่าวต้อนรับ แนะนำโครงการ และงานเทศกาลสวนผักคนเมือง
โดย นางสุภา ใยเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) 
09.40 - 10.00 น.     กล่าวเปิดงานเทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 6
โดย ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์  ประธานกรรมการกำกับทิศทางแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส.
10.00 - 10.20 น.     บรรยายพิเศษ “ขบวนการความมั่นคงทางอาหารของสิงคโปร์”  
โดย  Bjorn Low : Edible Garden City  (Singapore)
10.20 - 12.00 น.     เสวนา “ เมือง Movement  ก้าวข้ามวิกฤตด้วยระบบอาหารยั่งยืน ”
- ผศ.ดร. สักรินทร์ แซ่ภู่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
: ขอนแก่นเปิดเมือง ปลูกพื้นที่อาหาร ด้วยสวนแบ่งปันและครัวกลางชุมชน
- นายศุภวุฒิ บุญมหาธนากร คณะผู้ก่อการสวนผักคนเมืองเชียงใหม่
: สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ แปลงพื้นที่ เปลี่ยนผืนดิน เป็นความมั่นคงทางอาหาร
- นายชาคริต โภชะเรือง มูลนิธิชุมชนสงขลา  
: สวนผักคนเมืองหาดใหญ่ “Open platform green smile” สู่ระบบอาหารยั่งยืน
- นางสาววรางคนางค์ นิ้มหัตถา มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)
: สวนผักคนเมือง ขยะ อาหาร การเชื่อมโยงเมือง ชานเมือง และชนบท
ดำเนินรายการโดย คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล
12.00 - 13.30 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน  ดนตรีจากเครือข่ายสวนผักคนเมือง
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม