กำหนดการ พิธีลงนามข้อตกลงและเตรียมความพร้อมการพัฒนากลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด สู่อำเภอและตำบล

| |
อ่าน : 145
กำหนดการ
พิธีลงนามข้อตกลงและเตรียมความพร้อมการพัฒนากลไก
การจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด สู่อำเภอและตำบล
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. 
ณ ห้องประชุม MSC Hall ชั้น 1 โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า กทม.
 
12.30-13.00 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชน
13.00-14.30 น.     พิธีลงนามข้อตกลงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนากลไก
การจัดการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัดสู่อําเภอและตําบล ระหว่างสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับประธานศูนย์ อํานวยการความปลอดภัยทางถนน 9 จังหวัด พร้อมมอบนโยบาย ตําบลขับขี่ปลอดภัย โดย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ผู้ร่วมลงนามข้อตกลง
1) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานในการลงนาม (ผู้แทนประธานคณะกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน)
2) *อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กรรมการและเลขานุการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน)
3) ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
4) นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร
ในระดับจังหวัด (สอจร.)
5) ผู้ว่าราชการ 9 จังหวัด ประธานคณะกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัด
 
• กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม