กำหนดการ เสวนายุทธศาสตร์การคุ้มครองแรงงานกลุ่มงานบ้านและภาคเกษตรกรรม

| |
อ่าน : 132
กำหนดการ
เสวนา : ยุทธศาสตร์การคุ้มครองแรงงานกลุ่มงานบ้านและภาคเกษตรกรรม
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 - 13.00 น. 
ณ ห้องกมลพร ชั้น 1  โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ 
 
08.00 - 08.30 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชน - ผู้ร่วมเสวนา 
08.40 - 09.00 น.     พิธีเปิดงาน 
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง 
คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กล่าวเปิดการเสวนา
โดย : นายสุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการแรงงาน 
09.00 - 10.00 น.     อภิปรายและเสวนา 
เรื่อง “การให้ความคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายของลูกจ้างทำงานบ้านและคนทำงานในภาคเกษตร” 
โดย : นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน 
10.00 - 11.00 น.     เสวนาถอดบทเรียน
เรื่อง “สุขภาวะแรงงานข้ามชาติ สำคัญอย่างไรต่อการเป็นแรงงานกลุ่มงานบ้านและภาคเกษตร” 
โดย : นางภรณี ภู่ประเสริฐ 
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากร   กลุ่มเฉพาะ (สสส.) 
11.00 - 12.00 น.     เสวนา นโยบายระดับชาติ กับ การคุ้มครองแรงงานข้ามชาติระยะยาว
โดย
- นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน
- นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน 
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม