กำหนดการเสวนาวิชาการ หัวข้อ การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในอาคารชุด

| |
อ่าน : 205
กำหนดการเสวนาวิชาการ
หัวข้อ : "การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในอาคารชุด"
โดย สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมเดอะสุโกศล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 
10.00 - 10.15 น.     กล่าวเปิดงาน และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  แนะนำวิทยากร
นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
10.15 - 10.30 น.     ผลสำรวจ สถานการณ์และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานคร
รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10.30 - 10.45 น.     ผลกระทบของควันบุหรี่ในอาคารชุด
รศ.ดร.นิภาพรรณ กังสกุลนิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
10.45 - 11.00 น.     ทำไมจึงไม่ควรสูบบุหรี่ในอาคารชุด
นายจรัญ เกษร  กรรมการบริหารสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยและสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
11.00 - 11.15 น.     ประเด็นกฎหมายกรณีการสูบบุหรี่ในอาคารชุดของประเทศไทย
นายไพศาล ลิ้มสถิตย์  กรรมการศูนย์กฎหมายสุขภาพ และจริยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11.15 - 11.30 น.     กรณีการแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ในอาคารชุดของต่างประเทศ
ศ.ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ  นักวิจัยภายใต้การสนับสนุนทุนของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
11.30 - 12.00 น.     เปิดเวทีตอบคำถาม ทีมวิทยากร
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม