กำหนดการ การประชุม LTC Forum 2020 - ก้าวไปด้วยกันสู่บริการสุขภาพระยะยาวที่ยั่งยืน

| |
อ่าน : 462
กำหนดการแถลงข่าว
การประชุม LTC Forum 2020
"ก้าวไปด้วยกันสู่บริการสุขภาพระยะยาวที่ยั่งยืน - Moving together to sustainable LTC"
"ก่อเกิด เติบโต แตกหน่อ ต่อยอด ถ่ายทอดประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจ"

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น.
ณ ห้องประชุม ริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6
โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี
 
09.00 - 09.50 น.     นพ.ณรงค์ สายวงศ์   รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประธานเดินทางมากล่าวเปิดการประชุม
09.50 - 10.00 น.     ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมประชุม
10.00 - 10.30 น.     แถลงข่าวการประชุม โดย
1.นพ.ณรงค์ สายวงศ์   
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.นพ.ฑิณกร โนรี  
สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
3.พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก 
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
11.00 น.                เสร็จสิ้นการแถลงข่าว
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม