สสส.จับมือภาคีฯ ลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยทางถนน

โดย
| |
อ่าน : 2,439

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

 thaihealth

สสส.จับมือภาคีฯ ลดอุบัติเหตุ  มุ่งสร้างวินัยจราจร สร้างความปลอดภัยทางถนนตลอดปี เน้นกลุ่มเสี่ยงผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ พร้อมออกแบบแก้ไขพื้นที่จุดเสี่ยงถึงระดับตำบล

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุม 402-403 อาคารรัฐสภาเกียกกาย รัฐสภา ร่วมกับแผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลก กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุม เรื่อง "รัฐสภาไทย มุ่งมั่น ลดเจ็บ ลดตาย บนท้องถนน" เนื่องในโอกาสวันรำลึกถึงผู้สูญเสียบนท้องถนน หรือ Road Safety : World Day of Remembrance 2020 ทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายนทุกปี

 thaihealth

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ยอดผู้บาดเจ็บสะสมจากอุบัติเหตุทางถนนจนถึงวันที่ 10 พ.ย. 63 มีกว่า 840,000 ราย เป็นตัวเลขที่ฟ้องเราอยู่ทุกวัน แต่สาเหตุทั้งหมดมาจาก “วินัย” แม้การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจะติดอันดับต้น ๆ ของโลก ถือเป็นจุดอ่อนที่ทำให้หลายคนเอาเรื่องนี้มาวัดคุณภาพของคนไทย ซึ่งส่วนตัวมองว่าไม่จริง เพราะไทยยังมีวาระแห่งชาติที่ดีอีกหลายเรื่อง

สสส.จับมือภาคีฯ ลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยทางถนน thaihealth

สสส.จับมือภาคีฯ ลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยทางถนน thaihealth

อย่างเช่นการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ห้องแอร์ ห้องอาหาร การลดอัตราการสูบบุหรี่ลง ประเทศไทยทำได้อย่างประสบความสำเร็จ แสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วคนไทยทำได้ ดังนั้นเรื่องของวินัย ไม่ใช่ว่าแย่กว่าที่อื่น แต่อยู่ที่เอาจริงหรือไม่ ถ้าเอาจริงก็สามารถทำได้ “วินัย” คือหัวใจการแก้ปัญหา ดังนั้นไทยสามารถแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุได้ หากได้รับการฝึกวินัยมาตั้งแต่ต้น

สสส.จับมือภาคีฯ ลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยทางถนน thaihealth

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ด้านความปลอดภัยทางถนน ความก้าวหน้าและข้อท้าทายในการดำเนินงานของสมาชิกรัฐสภาในช่วงปีที่ผ่านมา พร้อมนำเสนอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับวาระโลกด้านความปลอดภัยทางถนน และมาตรการที่มีข้อมูลเชิงประจักษ์

มีผลรับรองได้ว่าสามารถลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือและความมุ่งมั่นร่วมกัน ระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ในการดำเนินงานเพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

สสส.จับมือภาคีฯ ลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยทางถนน thaihealth

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนถือเป็นเรื่องอันดับต้น ๆ ที่ สสส. ให้ความสำคัญและเข้าดำเนินการเพื่อกระตุ้นการลดอุบัติเหตุมาตั้งแต่ปี 2546 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน โดยสนับสนุนทั้งงานด้านวิชาการ การผลักดันนโยบาย กฎระเบียบใหม่ และสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังสังคม โดยจะเห็นว่าโครงสร้างการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนไม่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าภาพหลัก จึงเกิดการผลักดันให้มีศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล รวมถึงการแก้กฎหมายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน

สสส.จับมือภาคีฯ ลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยทางถนน thaihealth

ขณะเดียวกันได้เพิ่มการทำงานในแนวราบ โดย 2 ปีที่ผ่านมาเราได้เน้นปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน และการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงให้กลไกระดับอำเภอและตำบลทำงานได้ดีขึ้น รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ผ่านโครงการต่างๆ ของภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

สสส.จับมือภาคีฯ ลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยทางถนน thaihealth

ดร.แดเนียล เคอร์เทซ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้เป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยทางถนน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหานี้ให้ยั่งยืน เมื่อย้อนกลับไปถึงการประชุมรัฐมนตรีระดับโลกว่าด้วยความปลอดภัยบนท้องถนนที่กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ได้พูดถึงทศวรรษความปลอดภัยทางถนน 2554-2563 กระทั่งเกิดเป็นปฏิญญาสตอกโฮล์ม ซึ่งแต่ละประเทศต้องออกข้อปฏิบัติลดอุบัติเหตุให้ได้อีก 50% ในปี 2021-2030

สสส.จับมือภาคีฯ ลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยทางถนน thaihealth

สสส.จับมือภาคีฯ ลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยทางถนน thaihealth

พร้อมกับการกระตุ้นเตือนให้เกิดการทำงานอย่างจริงจัง ขณะที่เมื่อปีที่ผ่านมารัฐบาลไทย ได้ตั้งกฎเกณฑ์เกี่ยวกับจัดการระบบความปลอดภัย (Safe System) และการบังคับใช้กฎหมาย โดยมีองค์การอนามัยโลกสนับสนุนด้านนโยบายและเทคนิค

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม