อาสาบริบาลท้องถิ่น รองรับสังคมสูงวัย

| |
อ่าน : 1,003

ที่มา : โพสต์ทูเดย์

อาสาบริบาลท้องถิ่น รองรับสังคมสูงวัย thaihealth

แฟ้มภาพ

นครปฐม - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จับมือกรมอนามัย จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 15,548 อัตรา กระตุ้นจ้างงาน-เศรษฐกิจฐานราก รองรับสังคมสูงวัยในระยะยาว

นายประยูร รัตนเสนีย์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  (สถ.)  กระทรวงมหาดไทย  ร่วมกับ  นพ.สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย  และ  นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ประจำปี  พ.ศ.  2563  รุ่นที่  1 - 4  ของจังหวัดนครปฐม  โดยมี  นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครปฐม  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  ร่วมเป็นเกียรติในพิธี  ณ  ห้องประชุมเทศบาลนครนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้  การนำเสนอผลงานของผู้ผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ  รุ่นที่  1 - 4  ของจังหวัดนครปฐม  ซึ่งได้นำเสนอองค์ความรู้  และตัวอย่างกิจกรรม  จากหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ  (Caregiver)  จำนวน  70  ชั่วโมงของกรมอนามัย  อาทิ  การดูแลปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  การอาบน้ำ  การทำความสะอาดร่างกาย  การแต่งตัว  การรับประทานอาหาร  การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล  การดูแลด้านสุขภาพพื้นฐาน  การฟื้นฟูสมรรถภาพ  การกายภาพบำบัด  ไปจนถึงสันทนาการ  หลังจากนั้นได้ร่วมกันมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมในโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ฯ  จำนวน  205  คน  จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน  105  แห่งในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

นายประยูร  กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการฝึกอบรม ฯ  ว่า  โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  เป็นความห่วงใยของรัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี  และพลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ  เตรียมพร้อมรับมือกับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรม  พร้อมไปกับเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด - 19

"ประโยชน์ของโครงการนี้จึงเป็นพหุประสงค์  นอกจากทำให้เกิดการจ้างงานที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน  จำนวน  15,548  คนแล้ว  ยังสร้างอาชีพใหม่คืออาชีพนักบริบาล  ที่นับแต่วันนี้ไปจนครบ  12  เดือนข้างหน้า  จะร่วมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงด้านอนามัยพื้นฐาน  ร่างกาย  จิตใจ  กว่า  8  หมื่นคนทั่วประเทศ  หลังจากนั้นทุกท่านที่ผ่านการฝึกอบรม  สามารถไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการ  หรือเป็นนักบริบาลอิสระได้  อีกทั้งยังสามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุขั้นสูง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพในอนาคตได้"  อธิบดี สถ. กล่าว

ด้าน  นพ.สุวรรณชัย  กล่าวต่อว่า  การดำเนินการในระยะต่อไปของกรมอนามัยได้เร่งขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  เพื่อรองรับสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี  2565  โดยพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานและจัดทำหลักสูตรการอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ  (Care Manager)  รวมถึงหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ  (Caregiver)  70  ชั่วโมงและ 420  ชั่วโมง  ซึ่งขณะนี้มีผู้ผ่านการอบรมและปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เป็น  Care  Manager  จำนวน  13,615  คน  Caregiver  จำนวน  86,404  คน

นอกจากนั้น  ได้ขยายความครอบคลุมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและประชาชนทุกกลุ่มวัยที่มีภาวะพึ่งพิงให้เข้าถึงระบบการดูแลส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพครอบคลุมทุกสิทธิการรักษา และการเข้าถึงหน่วยบริการ  โดยเฉพาะบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  และบริการฟื้นฟูสุขภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์  สำหรับระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  (Long Term Care)  เน้นบูรณาการด้านการจัดบริการทางด้านสาธารณสุขและสังคม  โดยให้ครอบครัว  ชุมชน  และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดระบบบริการสาธารณสุขและสังคมมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม