แนะ 3 ร. เฝ้าระวังไวรัส RSV

| |
อ่าน : 697

ที่มา : ไทยรัฐ

 thaihealth

แฟ้มภาพ

แนะ 3 ร. เฝ้าระวังไวรัส RSV ในเด็กเล็ก เน้นย้ำต้องคัดกรองเด็กทุกวัน หากพบมีอาการไข้สูง ไอ มีเสมหะจำนวนมาก หายใจเหนื่อยหอบ หรือรุนแรงถึงขั้นตัวเขียวให้รีบพบแพทย์ทันที

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนนับเป็นจุดเสี่ยงของการเกิดโรคไวรัส RSV เนื่องจากมีเด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก จึงควรมีการตรวจคัดกรองเด็กทุกวัน หากพบเด็กมีน้ำมูกไอจาม หรือมีอาการสงสัยเป็นโรคไวรัส RSV ให้หยุดเรียน

ซึ่งการเฝ้าระวังสามารถทำได้ด้วยหลัก 3 ร. คือ

1. ร.รักษาความสะอาดสถานที่บ้านโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กเน้นล้างทำความสะอาดสถานที่ห้องน้ำห้องส้วมของใช้ของเล่นภาชนะที่เด็กใช้ร่วมกัน

2. ร.รักษาสุขอนามัยหมั่นล้างมือก่อนและหลังกินอาหารและหลังขับถ่ายด้วยสบู่ และน้ำไม่ใช้ของร่วมกันผู้ดูแลเด็กต้องทำความสะอาดมือก่อนหยิบจับอาหารให้เด็กกินอาหารต้องไม่มีแมลงวันตอม น้ำดื่มต้องสะอาด ผ้าอ้อม หรือเสื้อผ้าที่เปื้อนอุจจาระต้องรีบซักให้สะอาดโดยเร็ว และทิ้งน้ำลงในโถส้วมห้ามทิ้งลงท่อระบายน้ำ

3. ร.ระวังไข้สูงไอมีเสมหะจำนวนมากหายใจเหนื่อยหอบ หรือรุนแรงถึงขั้นตัวเขียวให้รีบพาพบแพทย์ทันที

ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันไวรัส RSV การรักษา จึงเป็นการรักษาตามอาการเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม