กำหนดการแถลงข่าว การขับเคลื่อน ลดเค็มทำได้ ในประเทศไทย

| |
อ่าน : 214
กำหนดการแถลงข่าว
การขับเคลื่อน“ลดเค็มทำได้” ในประเทศไทย 
โดย เครือข่ายลดบริโภคเค็ม ประจำปี  2563
วันพุธที่  4  พฤศจิกายน 2563  เวลา 10.00  -  12.30  น.
ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
 
10.00 - 10.30 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชน
10.35 - 10.40 น.     พิธีกร โดย ผศ.ดร.ปรียาสิริ วิฑูรชาติ 
แถลงข่าว  การขับเคลื่อน“ลดเค็มทำได้” ในประเทศไทย
10.40 - 10.50 น.     นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
- ชุมชนลดเค็มและโครงการโรงพยาบาลเค็มน้อยอร่อย (3) ดี
- ยุทธศาสตร์ลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย  
- ความสำคัญของโรคไม่ติดต่อ (NCDs)
10.50 - 11.00 น.     ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม  ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึง
- บทบาทสสส.กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ  
11.00 - 11.10 น.     - ดร.เรณู การ์ก (Dr.Renu Madanlal GARG)
Medical Officer,NCDs องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย กล่าวถึง
- เป้าหมายของ WHO ต่อการสนับสนุนลดการบริโภคเค็มของคนไทย และ Global Target ลดเกลือ 30% ประเทศสมาชิก
11.10 - 11.25 น.     รศ.นพ.สุรศักดิ์  กันตชูเวสศิริ  ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม    กล่าวถึง
- ผลงานประจำปี 2563
- ภาษีเกลือ
- การสำรวจการบริโภค 
- อาหารยอดนิยม 4 ภาค
- งานด้านประชาสัมพันธ์สื่อต่าง ๆ 
- โครงการของ FOSTAT ในการพัฒนา SME ทำผลิตภัณฑ์ลดเค็ม / สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล การทำปลาร้าลดโซเดียม
11.25 - 11.35 น.     - ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึง
- การสำรวจการบริโภคโซเดียมของคนไทยทั่วประเทศ
11.35 - 11.45 น.     น.อ.หญิง พญ.วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี เลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็ม  กล่าวถึง
- ที่มาของโรงพยาบาลต้นแบบ วัตถุประสงค์ และขั้นตอนการทำงาน               
11.45 - 11.55 น.     ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ นักวิชาการด้านอาหาร กล่าวถึง
- ผลงานที่ร่วมกับเครือข่ายลดการบริโภคเค็มที่ผ่านมา และแนวทางกิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคต
11.55 - 12.10 น.     พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับองค์กรและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตร
เครือข่ายลดบริโภคเค็ม ประจำปี 2563
12..10 - 12.20 น.     สื่อมวลชนซักถามและถ่ายภาพร่วมกัน
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม