แนะวิ่งปลอดภัย ลดเสี่ยงโควิด-19

| |
อ่าน : 1,256

ที่มา : กรมอนามัย

แนะวิ่งปลอดภัย ลดเสี่ยงโควิด-19 thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวไทย รายการ "Amazing Thailand ซิตี้ รัน..มันส์ ฟันเว่อร์” จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา และสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย พร้อมย้ำผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ นักกีฬาวิ่งและผู้ใช้บริการปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวไทย รายการ "Amazing Thailand ซิตี้ รัน..มันส์ ฟันเว่อร์” จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา และสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร ว่า จากสถานการณ์การเฝ้าระวัง โรคโควิด 19 ในประเทศไทยที่มีแนวโน้มดีขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการและผู้จัดงานกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมประเภทการแข่งขันวิ่งที่เริ่มมีการจัดกันมากขึ้น

ดังนั้น สิ่งสำคัญของการจัดงานแข่งขันวิ่งแต่ละครั้ง จึงยังคงต้องคุมเข้มใน 3 กลุ่มหลักด้วยกัน เพื่อให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดภายใต้หลักปฏิบัติที่เน้นย้ำ ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ผู้ประกอบการ ต้องทำการขออนุญาตหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อขออนุญาตในการจัดการแข่งขัน โดยเฉพาะหน่วยงานสาธารณสุข และลงทะเบียนเพื่อผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรมและยืนยัน การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคได้ ผ่านแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนด (ไทยชนะ) รวมทั้งจัดให้มี จุดตรวจวัดอุณหภูมิของทีมงานนักวิ่ง หรือผู้ติดตาม และทำสัญลักษณ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรอง ถ้ามีอุณหภูมิ สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามปฏิบัติงานหรือใช้บริการ แนะนำให้พบแพทย์ทันที นอกจากนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันและการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 ในงานวิ่งให้กับนักวิ่ง และทีมงานต่าง ๆ ให้ทราบในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น วิธีการสังเกตผู้สงสัยติดเชื้อโควิด 19 หรือการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวที่ถูกวิธี

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อว่า กลุ่มที่ 2 ผู้ให้บริการ ตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิของเจ้าหน้าที่ Staff และ Volunteer ของทุกทีมก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้งทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะทำงาน และสวมถุงมืออนามัย ในกลุ่มที่ต้องสัมผัสบริเวณเสี่ยง หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกับนักวิ่ง และ กลุ่มที่ 3 นักกีฬาวิ่งและผู้ใช้บริการ ต้องทำการ Check In – Out ในแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ” ก่อนและหลังเข้าสถานที่แข่งขัน รวมทั้งนักกีฬาวิ่งทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยในการเข้าสู่พื้นที่งาน โดยไม่ต้องสวมหน้ากากขณะอบอุ่นร่างกาย และขณะวิ่ง เนื่องจากเวลาออกกำลังกาย ร่างกายจะต้องการออกซิเจนมากยิ่งขึ้น สังเกตได้จากการหายใจเร็วขึ้น การสวมหน้ากากจะทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ มีโอกาสที่จะหายใจไม่ทันได้ แต่สามารถใส่กลับอีกครั้งเมื่อเข้าเส้นชัยหรือเมื่อหายเหนื่อยแล้ว

"ทั้งนี้ กรมอนามัยขอความร่วมมือประชาชนทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เว้นระยะห่างอยู่เสมอ และล้างมือบ่อย ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19” นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม