ดึงพลัง อสม. ป้องโควิดชายแดน

| |
อ่าน : 756

ที่มา : ข่าวสด

ดึงพลัง อสม. ป้องโควิดชายแดน thaihealth

แฟ้มภาพ

สานพลัง อสม. ทุกพื้นที่ ดำเนินการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทั่วโลก ยังคงขยายตัว ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีช่องทางผ่านแดนติดต่อกับประเทศไทย ยังพบการระบาดของโรคโควิดอย่างต่อเนื่อง การป้องกันโควิดหลุดรอดเข้ามาภายในประเทศไทย ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกัน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างพฤติกรรมในการป้องกันโรคโควิด รวมทั้งช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวังบุคคลข้ามแดนทั้งถูกกฎหมายหรือลักลอบข้ามแดน

โดยภาครัฐก็มีฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ดำเนินการ และในส่วนภาคประชาชนนอกจากชาวบ้านแล้วก็ยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประชากรต่างด้าว (อสต.) เข้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้กับวิกฤตการณ์ครั้งนี้

นพ.ธเรศกล่าวต่อว่า สบส.ได้ขอความร่วมมือไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมประสานขอความร่วมมือให้ อสม. และ อสต.ทุกพื้นที่ ทุกชุมชนดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด ตามแนวทางการดำเนินการ 5 ข้อ ดังนี้

1.ให้ อสม.และ อสต.ดำเนินการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเป็นตาสับปะรด สอดส่อง ดูแล อย่างเข้มข้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน 2.ให้ อสม.และ อสต.ปฏิบัติตนเป็นต้นแบบในการป้องกันโรคโควิด 3.ให้ อสม.และ อสต.สำรวจพฤติกรรมและให้คำแนะนำ กระตุ้น ประชาชนให้มีพฤติกรรมในการป้องกันโรคโควิดที่เหมาะสม

4.ให้ อสม.และ อสต.สำรวจความเครียด ซึมเศร้า เสี่ยงฆ่าตัวตาย และร่วมดูแลสุขภาพจิต คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนร่วมพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และร่วมสร้างตำบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 5.มีการรายงานผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด ในชุมชน เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งหากทุกฝ่ายมีการปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการป้องกันโรคอย่างเข้มแข็ง ไม่ย่อหย่อนปล่อยให้การ์ดตกแล้วย่อมลดความเสี่ยงจากโรค และป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคโควิดระลอกใหม่ได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม