City Lab Saraburi ขับเคลื่อนสู่นโยบายพื้นที่สุขภาวะ

| |
อ่าน : 2,114

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

City Lab Saraburi ขับเคลื่อนสู่นโยบายพื้นที่สุขภาวะ thaihealth

สสส. –  จุฬาฯ –  ภาคเอกชน  ปรับพื้นที่  “เมืองปากเพรียว”  เป็นแลนด์มาร์คสำคัญส่งเสริมกิจกรรมทางกาย  กระตุ้นเศรษฐกิจ  ดึงประชาชนมีส่วนร่วม  “City  Lab  Saraburi”  ขับเคลื่อนสู่นโยบาย  “พื้นที่สุขภาวะ”  ผู้ว่าฯ  ลั่น  จ.สระบุรี  ต้องไม่ใช่เมืองทางผ่าน

เมื่อวันที่  5  พฤศจิกายน  2563  ที่ลานหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี  ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม  ตำบลปากเพรียว  จังหวัดสระบุรี  นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  กล่าวว่า  จังหวัดสระบุรีมีสภาพทางเศรษฐกิจและรายได้ต่อหัวประชากรอยู่ลำดับต้น ๆ  ของประเทศ  มีจุดตัดถนนสายสาคัญ  แต่เมืองปากเพรียวกลับมีสถานะเป็นแค่ “เมืองทางผ่าน” ขาดพื้นที่ให้คนในพื้นที่แสดงความคิดสร้างสรรค์  รวมถึงพื้นที่ส่งเสริมสุขภาวะด้านร่างกายและจิตใจ  จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทำโครงการปรับปรุงพื้นที่ปากเพรียว  จังหวัดสระบุรี ผ่านกระบวนการทดลองห้องปฏิบัติการเมือง  และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   

โครงการ “City Lab Saraburi” โดย  สสส.  และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ทำให้ที่นี่เป็นชุมชนแห่งสุขภาวะ  มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทำให้คนในพื้นที่มีสุขภาพดี  สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย  เพื่อทำเครือข่ายธุรกิจรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์  ควบคู่กับการทำกิจกรรมใหม่ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว  ฟื้นฟูเศรษฐกิจตำบลปากเพรียวให้ที่ดีขึ้น

City Lab Saraburi ขับเคลื่อนสู่นโยบายพื้นที่สุขภาวะ thaihealth

ดร.นพ. ไพโรจน์  เสาน่วม  ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)  และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ  สสส.  กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจของ  สสส.  คือมุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในคนไทย  เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากกลุ่มโรค  NCDs  โครงการ  City  Lab  Saraburi  เป็นยุทธศาสตร์การทำงานเพิ่มพื้นที่สุขภาวะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน

โดย  สสส.  ร่วมกับ  ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง  (Healthy Space Forum)  ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และบริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง  จำกัด  เปิดตัวโครงการ  City  Lab  Saraburi  เพื่อศึกษาแนวทางในการออกแบบพื้นที่สาธารณะโดยศึกษาการใช้งานของผู้คนในพื้นที่  เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของสังคมเมือง  พื้นที่การศึกษาแรก  คือ  พื้นที่สีลม  กรุงเทพฯ  (City  Lab  Silom)   ต่อมาคือ  พื้นที่ปากเพรียว  “City  Lab  Saraburi”  ความพิเศษครั้งนี้  คือ  การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะกับวิถีชีวิต

City Lab Saraburi ขับเคลื่อนสู่นโยบายพื้นที่สุขภาวะ thaihealth

รศ.ดร. พนิต  ภู่จินดา  ผู้จัดการโครงการ  City  Lab  จ.สระบุรี  กล่าวว่า  โครงการนี้มุ่งเน้นปรับปรุงพื้นที่ในตำบลปากเพรียว  จังหวัดสระบุรี  ให้เกิดประโยชน์ทางสุขภาวะมากที่สุด  แม้จะเป็นการทดลอง  แต่เราจะชูจุดเด่นในพื้นที่  มาเป็นแลนด์มาร์คกระตุ้นเศรษฐกิจและสุขภาพ  มี  5  จุดสำคัญ  ได้แก่  1.ลานหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี  2.สะพานลอยถนนพหลโยธิน  หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสระบุรี  3.ตลาดสุขุมาล  4.ลานกีฬาสว่างรัตนตรัย  5.วัดศรีบุรีรตนารามเเละโรงเรียนเทศบาล  2  ภายใต้สโลแกน  “เปิดไฟเลี้ยวเที่ยวปากเพรียว”  โดยจะเริ่มทดลองตั้งแต่วันนี้ถึง  30  พฤศจิกายน  2563  จากนั้นจะนำผลตอบรับไปทำเป็นแนวทางในการออกแบบพื้นที่สาธารณะให้เหมาะสมกับความต้องการของคนในย่านนั้นต่อไป

City Lab Saraburi ขับเคลื่อนสู่นโยบายพื้นที่สุขภาวะ thaihealth

“City  Lab  Saraburi”  จะจัดกิจกรรมและเติมสีสัน  เช่น  การเล่นตั้งเต  ตารางกระโดดซ้ายขวา  ให้เกิดการสร้างเสริมกิจกรรมทางกาย  ทำพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ  ด้วยการทำกระสอบสายรุ้ง  พาเลทไม้  เป็นจุดนั่งเล่น  นั่งพัก  ส่วนสะพานลอยและถนนเน้นสร้างความปลอดภัย  ด้วยการติดไฟให้แสงสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์  ทั้ง  5  จุด  จะสอดแทรกบอกเล่าเรื่องราวเมืองปากเพรียว  ทำลวดลายนำทาง  ท่าทางการออกกำลังกาย  ส่วนวัดจะมีกิจกรรมทางศาสนาช่วงวันสำคัญ  และส่งเสริมการปลูกผักสมุนไพรปลอดสารพิษ  เชื่อว่าจะทำให้เป็นตำบลสุขภาวะได้  แม้จะเป็นเพียงการทดลอง” รศ.ดร.พนิต  กล่าว

City Lab Saraburi ขับเคลื่อนสู่นโยบายพื้นที่สุขภาวะ thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม