สอจร.สัญจรจังหวัดนครพนม แก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

| |
อ่าน : 2,024

ที่มาและภาพประกอบ : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สอจร.สัญจนจังหวัดนครพนม แก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน thaihealth

สอจร. นำคณะทำงานและเครือข่ายสัญจรภาคอีสานตอนบน  ดูการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่นครพนม

ที่จังหวัดนครพนม  นายสุวิทย์  จันทร์หวร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  เป็นประธานให้การต้อนรับและเปิดประชุม  สอจร.สัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  จังหวัดนครพนม  ที่คณะกรรมการบริหารและทีมสนับสนุนแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด  (สอจร.)  ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)  และมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน  จัดขึ้นเพื่อให้เครื่อข่ายหน่วยงาน  5  เสาหลักด้านการป้องกันและแก้ไขงานอุบัติเหตุทางถนนจาก  7  ภาคทั่วประเทศ  จำนวน  150  คน  ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครพนม  เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 

ซึ่งจังหวัดนครพนมได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน  อำเภอและระดับจังหวัด  โดยเป็นการบูรณาการแผนงาน  งบประมาณ  กิจกรรม  และแนวทางในการขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ภายใต้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครพนม  เพื่อสร้างให้ประชาชนทั่วไป  ตลอดจนนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

พลตำรวจตรี  อานนท์  นามประเสริฐ  เปิดเผยว่า  การศึกษาดูงานในครั้งนี้แบ่งเป็น  3  ส่วนด้วยกัน  คือการดูงานการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่น  ซึ่งได้เลือกที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง  เพราะมีผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์  3  ปีซ้อน

สอจร.สัญจนจังหวัดนครพนม แก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน thaihealth

โดยก่อนหน้านี้  ตำบลบ้านผึ้ง  มีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากเป็นตำบลขนาดใหญ่  มีจำนวนประชากรมาก  พื้นที่ติดถนนสายหลักที่เชื่อมต่อเขตจังหวัด  ประกอบกับมีการขยายผิวจราจรเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  แต่เมื่อมีการขับเคลื่อนงานที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแล้วประสบผลสำเร็จ  จึงอยากให้คณะทำงานทั่วประเทศได้มาเห็น  มาศึกษา  และแลกเปลี่ยนการดำเนินด้วยตัวเอง  เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง 

ขณะที่ส่วนที่  2  จะเป็นการศึกษาการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนนของกองร้อยนักเรียนจากโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์  อำเภอธาตุพนม  ซึ่งจังหวัดนครพนมเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการปลุกระดมเยาวชนขึ้นมาเป็นตำรวจนักเรียนเพื่อดูแลโรงเรียนของเขาดูแลเพื่อนๆของเขาจนกระทั่งไม่มีอุบัติเหตุ 

นอกจากนี้  ยังนำไปสอนผู้ใหญ่ในชุมชนในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุชุมชน  ทำให้ทุกวันนี้ถนนสายรองในนครพนมดูดีขึ้น  อุบัติเหตุรถลง  การศูนย์เสียในชีวิตและทรัพย์สินของคนใน  กลุ่มเสี่ยงลดลง  และสุดท้ายคือการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนของตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมและคณะสหวิชาชีพ  ที่ได้ร่วมกันนำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุการจราจรทางถนนและมีผู้เสียชีวิตมาวิเคราะห์  เพื่อหาสาเหตุและนำไปสู่แนวทางป้องกันอุบัติเหตุที่ประสบผลสำเร็จ 

โดยมีพนักงานสอบสวนเป็นแม่งาน  มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติการในด้านต่าง ๆ  ทั้งการจัดการจราจรบนถนนในชุมชน  ภายใต้วิธีการกวดขันวินัยจราจรและการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐที่ร่วมกับเครือข่ายกองร้อย  อสจร.  เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนในชุมชนให้มีความปลอดภัย  การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกร่วมกับ  อสม.  การปรับปรุงสภาพผิวจราจรและสภาพแวดล้อม  ทัศนวิสัย  การติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วและป้ายจราจรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

โรคร้อนลงผิว  วัตซีน  โครงการมุมนมแม่ในสถานประกอบการ  วันงดดื่มสุราแห่งชาติ  จิรวัฒน์ อยู่สบาย  สรงน้ำพระ  จูงใจ  ฐนิวรรณ กุลมงคล  กรรมดี  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ตาบอดสี โรคทางพันธุกรรม จักษุแพทย์ กรรมพันธุ์ ชายไหว  สถานสงเคราะห์  สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่  ผิวหนังไหม้  ฮูล่าฮูป  โรคไม่ติดต่อเรื้องรัง  นายแพทย์ ณรงค์ สมชาติ  โรคไขมันพอกตับ  โรคฤดูร้อน  วันตำรวจ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association bangkok bicycle show ปั่นเที่ยวตลาดบางน้ำผึ้ง ทริปการกุศลสู่ดอยหลวง เชียงราย ภัยกับจักรยาน ภารกิจรถจักรยานพับ  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม