สอจร.สัญจรจังหวัดนครพนม แก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

| |
อ่าน : 1,699

ที่มาและภาพประกอบ : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สอจร.สัญจนจังหวัดนครพนม แก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน thaihealth

สอจร. นำคณะทำงานและเครือข่ายสัญจรภาคอีสานตอนบน  ดูการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่นครพนม

ที่จังหวัดนครพนม  นายสุวิทย์  จันทร์หวร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  เป็นประธานให้การต้อนรับและเปิดประชุม  สอจร.สัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  จังหวัดนครพนม  ที่คณะกรรมการบริหารและทีมสนับสนุนแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด  (สอจร.)  ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)  และมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน  จัดขึ้นเพื่อให้เครื่อข่ายหน่วยงาน  5  เสาหลักด้านการป้องกันและแก้ไขงานอุบัติเหตุทางถนนจาก  7  ภาคทั่วประเทศ  จำนวน  150  คน  ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครพนม  เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 

ซึ่งจังหวัดนครพนมได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน  อำเภอและระดับจังหวัด  โดยเป็นการบูรณาการแผนงาน  งบประมาณ  กิจกรรม  และแนวทางในการขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ภายใต้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครพนม  เพื่อสร้างให้ประชาชนทั่วไป  ตลอดจนนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

พลตำรวจตรี  อานนท์  นามประเสริฐ  เปิดเผยว่า  การศึกษาดูงานในครั้งนี้แบ่งเป็น  3  ส่วนด้วยกัน  คือการดูงานการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่น  ซึ่งได้เลือกที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง  เพราะมีผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์  3  ปีซ้อน

สอจร.สัญจนจังหวัดนครพนม แก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน thaihealth

โดยก่อนหน้านี้  ตำบลบ้านผึ้ง  มีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากเป็นตำบลขนาดใหญ่  มีจำนวนประชากรมาก  พื้นที่ติดถนนสายหลักที่เชื่อมต่อเขตจังหวัด  ประกอบกับมีการขยายผิวจราจรเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  แต่เมื่อมีการขับเคลื่อนงานที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแล้วประสบผลสำเร็จ  จึงอยากให้คณะทำงานทั่วประเทศได้มาเห็น  มาศึกษา  และแลกเปลี่ยนการดำเนินด้วยตัวเอง  เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง 

ขณะที่ส่วนที่  2  จะเป็นการศึกษาการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนนของกองร้อยนักเรียนจากโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์  อำเภอธาตุพนม  ซึ่งจังหวัดนครพนมเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการปลุกระดมเยาวชนขึ้นมาเป็นตำรวจนักเรียนเพื่อดูแลโรงเรียนของเขาดูแลเพื่อนๆของเขาจนกระทั่งไม่มีอุบัติเหตุ 

นอกจากนี้  ยังนำไปสอนผู้ใหญ่ในชุมชนในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุชุมชน  ทำให้ทุกวันนี้ถนนสายรองในนครพนมดูดีขึ้น  อุบัติเหตุรถลง  การศูนย์เสียในชีวิตและทรัพย์สินของคนใน  กลุ่มเสี่ยงลดลง  และสุดท้ายคือการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนของตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมและคณะสหวิชาชีพ  ที่ได้ร่วมกันนำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุการจราจรทางถนนและมีผู้เสียชีวิตมาวิเคราะห์  เพื่อหาสาเหตุและนำไปสู่แนวทางป้องกันอุบัติเหตุที่ประสบผลสำเร็จ 

โดยมีพนักงานสอบสวนเป็นแม่งาน  มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติการในด้านต่าง ๆ  ทั้งการจัดการจราจรบนถนนในชุมชน  ภายใต้วิธีการกวดขันวินัยจราจรและการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐที่ร่วมกับเครือข่ายกองร้อย  อสจร.  เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนในชุมชนให้มีความปลอดภัย  การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกร่วมกับ  อสม.  การปรับปรุงสภาพผิวจราจรและสภาพแวดล้อม  ทัศนวิสัย  การติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วและป้ายจราจรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม