ประกาศผลรายชื่อทีมนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2

| |
อ่าน : 209

ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 2
โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Inno Awards 3)
 
         สสส.ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 ในโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 โดยมีสถาบันการศึกษาที่ผ่านเข้ารอบเพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) ต่อไป จำนวน 20 ทีม   
          • ระดับมัธยมปลาย 10 ทีม 
          • ระดับอาชีวศึกษา 10 ทีม
          โดยมีรายชื่อทีมนวัตกรรมที่ผ่านเข้ารอบ ดังนี้
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับ รายชื่อสถาบัน จังหวัด ชื่อทีม
1 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง ลูกแม่แก้ว
2 โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร Non-Alcoholic Heart
3 โรงเรียนชลกันยานุกูล ชลบุรี 16 ยังแจ๋ว
4 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา GO GO SMA KB
5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ก็จ๊าบอะค้าบ
6 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม พิษณุโลก iF
7 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ศรีสะเกษ Mito Team
8 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ชลบุรี วุยก๊กจะเฟื่องฟู ศัตรูจะแพ้พ่าย
9 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช Change Of The World
10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช Platea

หมายเหตุ: ลำดับที่ปรากฏในตารางไม่ใช่ลำดับคะแนนที่ได้จากคณะกรรมการ เป็นเพียงการจัดระเบียบข้อมูลเท่านั้น

 
ระดับอาชีวศึกษา
ลำดับ รายชื่อสถาบัน จังหวัด ชื่อทีม
1 วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม เครื่องกลลูกพระธาตุ 1
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี น้องจุก
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ สมุทรปราการ Eye Smart
4 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี SRPC Save the world
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี SBA
6 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ปัตตานี BizcomPN
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ Can't Stop, but can fix หยุดไม่ได้แต่แก้ไขได้
8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา สงขลา R-lu-mi-right
9 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร RCC
10 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา สงขลา Amico
 
หมายเหตุ: ลำดับที่ปรากฏในตารางไม่ใช่ลำดับคะแนนที่ได้จากคณะกรรมการ เป็นเพียงการจัดระเบียบข้อมูลเท่านั้น
 
= = = = = = =
*สำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบ 
ทาง สสส. จัดทำจดหมายเรียนถึงผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเชิญทีมที่ผ่านเข้ารอบเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กับ สสส. ระหว่างวันที่ วันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2563  ที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (แผนที่ : https://goo.gl/maps/B8sstKqTQLVQZhtm9)
• วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 : ทีมนวัตกรรมเดินทางเข้าที่พัก
• วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2563 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
 
โดยมีวัตถุประสงค์ประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
1) เพื่อให้แต่ละทีมได้เรียนรู้และมีความเข้าใจแนวคิดและกระบวนการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
2) เพื่อให้แต่ละทีมได้เรียนรู้และมีความเข้าใจในกระบวนการออกแบบนวัตกรรม
3) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและพัฒนานวัตกรรมของแต่ละทีม
4) เพื่อปรับปรุง/พัฒนานวัตกรรมสำหรับการประกวดในรอบตัดสิน

          ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนานวัตกรมทีมละ 10,000 บาท หลังการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop)

โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์และอีเมลอาจารย์ที่ปรึกษา 
ทั้งนี้ ขอให้ส่งแบบตอบรับกลับมาทางอีเมล inno@thaihealth.or.th 
ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  เวลา 18.00 น.

หมายเหตุ : สมาชิกและอาจารย์ที่ปรึกษาของทุกทีม ตามรายชื่อที่สมัครในเอกสาร ต้องเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ หากไม่ประสงค์เข้าร่วม สสส. ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนรายชื่อออกจากการประกวด
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ทางเพจ ThaiHealth Inno Awards คลิก m.me/thaihealthinnoawards หรือ โทร 097-0093038  (แนน) 
= = = = = = =
สสส.ขอขอบคุณทุกทีม ทุกสถาบัน ที่เข้าร่วมนำเสนอไอเดียนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพต่อคณะกรรมการ ทำให้เรายังคงเชื่อมั่นในพลังเยาวชนและผู้สนับสนุนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง ว่าเมล็ดพันธุ์นวัตกรรุ่นใหม่นั้นกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ และไม่ว่าสายสามัญหรือสายอาชีพก็เปลี่ยนโลกได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม