กำหนดการ งานเด็กพิการเรียนไหนดี 64 ปั้นฝันเป็นตัว

| |
อ่าน : 89
กำหนดการ
งานเด็กพิการเรียนไหนดี64 “ปั้นฝันเป็นตัว”
วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 17.00 น.
ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ 1 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
 
10.00 - 10.30 น.     ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
10.30 - 11.00 น.     พิธิเปิดงาน “เด็กพิการเรียนไหนดี64” 
• นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
กล่าวภาพรวมและแนวทางดำเนินงานสนับสนุนงานด้านคนพิการ 
• นายทาลูน เทง  ผู้จัดการพารากอนฮอลล์
กล่าวถึงการร่วมสนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรม
• ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง 
เลขานุการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กล่าวเปิดงาน
ดำเนินรายการโดย คุณดวงธิดา นครสันติภาพ
11.00 - 11.30 น.     ประธานฯ เดินเยี่ยมชมบูธต่างๆ ภายในงาน
11.30 - 12.00 น.     "การทำแฟ้มสะสมผลงานอย่างมีเป้าหมาย"
โดยครูฟิล์ม พงษกร สมอบ้าน จาก Inskru 
"การเพิ่มความมั่นใจ สัมภาษณ์อย่างไรให้ถูกใจกรรมการ"
โดยครูเพชร พชร วังมี จาก Inskru
12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.30 น.     "เคลียร์ชัดเส้นทาง Dek64"
โดย ครูแฮนด์ ธารา อิสสระจาก Eduzones
13.30 - 14.30 น.     พักกิจกรรมเวที
14.30 - 15.30 น.     "ชวนน้องปั้นฝัน" โดยรุ่นพี่คนพิการ
ได้แก่ ครูไอซ์ ดำเกิง มุ่งธัญญา, พี่ธันย์  ณิชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์, พี่อุ้ย ชิษณุพงศ์ ชิษณุพงศ์ วงศ์ชูชัยสถิต และพี่เฟิร์น พรนภาพรรณ สังวาลทอง
15.30 - 15.45 น.     พิธีปิดงาน 
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม