กำหนดการ เสวนาผลศึกษาปัญหาสถานการณ์เด็กไทยเป็นสาวก่อนวัยอันควร

| |
อ่าน : 171
กำหนดการ
เสวนาผลศึกษาปัญหา “สถานการณ์เด็กไทยเป็นสาวก่อนวัยอันควร” 
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 -13.30 น.
ที่ ห้องประชุม Jamjuree Ballroom B ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
 
08.00 - 09.00 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมประชุม 
09.00 - 09.15 น.     กล่าวเปิดประชุม-เผยที่มาการสนับสนุนวิจัย
โครงการ “การศึกษาสถานการณ์การสู่วัยสาวของเด็กไทย”
โดย นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สสส.)
09.15 - 10.55 น.     เจาะปัญหา สู่ ทางออก เผย “ข้อค้นพบการเข้าสู่วัยสาวของเด็กไทย”
• ศาตราจารย์ ดร.ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ อาจารย์ประจำวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธนินี สหกิจรุ่งเรือง ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.45 - 11.00 น.     พักรับประทานอาหารว่าง 
11.00 - 12.00 น.     แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการดูแลเด็กที่กำลังเข้าสู่วัยสาว
- ถอดบทเรียน “แม่วัยใส” เด็กสาววัยเจริญพันธุ์ ในสังคมไทย
- เจาะวิชา “เพศศึกษา” สร้างเนื้อหาตอบโจทย์ครอบครัว-วัยรุ่น
 12.00 - 13.30 น.     รับประทานอาหารกลางวัน 
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม