กำหนดการ สัมมนา ข้อจำกัดของการจัดการภัยพิบัติในสังคมไทย

| |
อ่าน : 178
กำหนดการ
สัมมนา “ข้อจำกัดของการจัดการภัยพิบัติในสังคมไทย”
โดย คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 
สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องกินรี 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
 
09.30 - 10.00 น.     ลงทะเบียน
10.00 - 10.30 น.     การบรรยายเรื่อง “ช่องว่าง ความท้าทาย การจัดการภัยพิบัติ”
โดย : นางสาวชัชดาพร  บุญพีระณัช 
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดำเนินรายการโดย : นายไมตรี จงไกรจักร
10.30 - 11.45 น.     การแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การบริหารจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน”
จากตัวแทนผู้บริหารท้องถิ่นจากจังหวัดพังงา จังหวัดสงขลา จังหวัดน่าน 
และจังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายภัยพิบัติ
ดำเนินรายการโดย : นายไมตรี จงไกรจักร
11.45 - 12.00 น.     กล่าวปิดการสัมมนา
โดย : นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ประธานคณะกรรมาธิการ
 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม