กำหนดการ เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบและชุมชนต้นแบบลดปัจจัยเสี่ยง

| |
อ่าน : 203
กำหนดการ
เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบและชุมชนต้นแบบลดปัจจัยเสี่ยง 
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 13.00 น.
ที่ ลานเอนกประสงค์ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุ่ง ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
 
08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน - ชมวีดีทัศน์ตำบลต้นแบบลดปัจจัยเสี่ยง ชุดที่ 1 
09.00 - 09.15 น.     การแสดงจากเด็กและเยาวชนบ้านบุ่ง ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม
09.15 - 09.30 น.     พิธีเปิดโดย : นายรณชัย จิตวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธี
กล่าวรายงานโดย: นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอพรหมพิราม
09.30 - 10.00 น.     พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณชุมชนต้นแบบ 40 หมู่บ้าน 
โดย นายรณชัย จิตวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
10.00 - 10.45 น.     ผู้นำและคนต้นแบบจาก 4 ตำบล นำเสนอผลการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
• นางสาวทัศนีย์  ศิลปบุตร กรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สสส.
• นายสัตวแพทย์ ปกรณ์ สุวรรณประภา ประธานมูลนิธิคนเห็นคน
10.45 - 11.30 น.     พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่ เหล้า และการพนัน 
• นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอพรหมพิราม 
• นางสาวทัศนีย์  ศิลปบุตร กรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สสส.
• พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานมูลนิธิพลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ 
• นายสัตวแพทย์ ปกรณ์ สุวรรณประภา ประธานมูลนิธิคนเห็นคน
• ดร.สุเนตร ทองคำพงษ์ นายกสมาคมสุขปัญญา
• นายเอกชัย สร้อยสังวาลย์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม
11.30 - 12.00 น.     ชมซุ้มนิทรรศการ 4 ตำบลลดปัจจัยเสี่ยง ชมวีดีทัศน์ตำบลต้นแบบลดปัจจัยเสี่ยง ชุดที่ 2 
12.00 - 12.15 น.     ประกาศเจตนารมณ์ “มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชนอำเภอพรหมพิราม” และพิธีปิด
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม