ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1 ThaiHealth Inno Awards 3

| |
อ่าน : 348
ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1 ThaiHealth Inno Awards 3 thaihealth
 
ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1  
โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Inno Awards 3)
 
          สสส.ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 โดยมีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมส่งไอเดียเข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น 319 ไอเดีย  
          • ระดับมัธยมปลาย 255 ไอเดีย 
          • ระดับอาชีวศึกษา 64 ไอเดีย
          คณะกรรมการได้มีการพิจารณาไอเดียที่ผ่านเข้ารอบการคัดเลือก โดยมีรายชื่อทีมนวัตกรรมที่ผ่านเข้ารอบ ดังนี้
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับ รายชื่อสถาบัน จังหวัด ชื่อทีม
1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี Divergent
2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี เสือซุ่มคงกระพันธุ์
3 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร D.D.A.H Group
4 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม พิษณุโลก iF
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม สาธิต DRMU
6 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ศรีสะเกษ Mito Team
7 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร Rangers
8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช Platea
9 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา สองแสนบาท
10 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง H.T. Light
11 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ชัยนาท KS.ROBOTIC
12 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ชลบุรี วุยก๊กจะเฟื่องฟู ศัตรูจะแพ้พ่าย
13 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา GO GO SMA KB
14 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ก็จ๊าบอะค้าบ
15 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี UAVx
16 โรงเรียนชลกัลยานุกูล ชลบุรี 16 ยังแจ๋ว
17 โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร Non-Alcoholic Heart
18 โรงเรียนปทุมวิไล ปทุมธานี PWCC EDUCATE
19 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช Change Of The World
20 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง ลูกแม่แก้ว

หมายเหตุ: ลำดับที่ปรากฏในตารางไม่ใช่ลำดับคะแนนที่ได้ เป็นเพียงการจัดระเบียบข้อมูลเท่านั้น

 
ระดับอาชีวศึกษา
ลำดับ รายชื่อสถาบัน จังหวัด ชื่อทีม
1 วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม  เครื่องกลลูกพระธาตุ 1
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี น้องจุก
3 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร มุกดาหาร Glass Tower
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ สมุทรปราการ Eye Smart
5 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี SRPC Save the world
6 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี SBA
7 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ปัตตานี BizcomPN
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ Can't Stop, but can fix หยุดไม่ได้แต่แก้ไขได้
9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา สงขลา R-lu-mi-right
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ Pre-engineer XII
11 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร RCC
12 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา สงขลา Amico
 
หมายเหตุ: ลำดับที่ปรากฏในตารางไม่ใช่ลำดับคะแนนที่ได้ เป็นเพียงการจัดระเบียบข้อมูลเท่านั้น
 
= = = = = = =
*สำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบ 
ทาง สสส. จัดทำจดหมายเรียนถึงผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเชิญเข้าร่วมนำเสนอเสนอไอเดียต่อคณะกรรมการในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี กทม. (แผนที่ https://goo.gl/maps/EsTK16tVo4fcUk9H7
โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์และอีเมลอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
ทั้งนี้ ขอให้ส่งแบบตอบรับกลับมาทางอีเมล inno@thaihealth.or.th 
ภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น.
(หากทีมที่ผ่านเข้ารอบไม่เข้าร่วมการนำเสนอ ถือว่าสละสิทธิ์)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ทางเพจ ThaiHealth Inno Awards คลิก m.me/thaihealthinnoawards หรือ โทร 097-0093038  (แนน) 
= = = = = = =
สสส.ขอขอบคุณทุกทีม ทุกสถาบัน ที่ให้ความสนใจในโครงการและส่งไอเดียนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพเข้ามาอย่างล้นหลาม ทำให้เรายังคงเชื่อมั่นในพลังเยาวชนและผู้สนับสนุนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง ว่าเมล็ดพันธุ์นวัตกรรุ่นใหม่นั้นกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ และไม่ว่าสายสามัญหรือสายอาชีพก็เปลี่ยนโลกได้

เครดิตฟรี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม