พญาคันคากโมเดล มุ่งสู่ถนนปลอดภัยทั่วภาคอีสาน

| |
อ่าน : 1,572

ที่มาและภาพประกอบ : เว็บไซต์สยามรัฐ

พญาคันคากโมเดล มุ่งสู่ถนนปลอดภัยทั่วภาคอีสาน thaihealth

ยโสธรขับเคลื่อน "พญาคันคากโมเดล" มุ่งสู่ถนนปลอดภัยทั่วภาคอีสาน

โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร รองประธานแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติจราจร (สอจร.) เป็นประธานการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานป้องกันอุบัติจราจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี 2563 โดย แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจัหว้ด (สอจร) ภาคอีสานตอนล่าง ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โดยมี นายชยุต วงศ์วณิช หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางเปรมปรี ชวนะรศษฐ หัวหน สอจร.ภาคอีสานตอนล่าง หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และพี่เลี้ยง สอจร. เข้าร่วมประชุม จำนวน 156 คน

พญาคันคากโมเดล มุ่งสู่ถนนปลอดภัยทั่วภาคอีสาน thaihealth
          

นายแพทย์ อนุชา เศรษฐเสถียร รองประธาน สอจร. กล่าวว่า การประชุมวิชาการครั้งนี้เน้นและปรับปรุงในการแไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ของตนเอง ปีนี้เป็นปีสุดท้ายของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถน (2554 - 2563) ในระยะแรก ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้เมื่อสิ้นปี 2563 ต้องลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของคนไทยลงครึ่งหนึ่ง หรือในอัตราที่ต่ำกว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน  

โดย สอจร.อีสานตอนล่างได้พัฒนาจากระดับชุมชน ระดับเครือข่าย และเกิดผลลัพธ์ที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งต่อจากนี้ตนจะเชิญภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้นำโมเดลนี้ไปต่อยอดและขับเคลื่อนในบทบาทขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

นายชยุต วงศ์วณิช หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า จังหวัดยโสธรมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เฉลี่ยปีละ 3,500 ราย เสียชีวิต เฉลี่ยเดือนละ 12-15 คน เป็นจังหวัดที่มีอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่ในระดับกลาง หากเทียบทั้งประเทศ โดยผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนมากเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ระดับตำบล 

ที่ผ่านมาจังหวัดได้เลือกดำเนินการเสริมสร้างวินัยจราจร การสวมใส่หมวกนิรภัย ในหน่วยงานภาครัฐ องค์กภาคเอกชน ประชาชน สถานศึกษา ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ ใน 3 อำเภอ ได้แก่ เมืองยโสธ เลิงนกทา และคำเขื่อนแก้ว ซึ่งมีคณะทำงานที่เข้มแข็งและมีหลายพื้นที่ต้นแบบ โดยตั้งเป้าหมาย คือประชาชนสวมหมวกนิภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 

         พญาคันคากโมเดล มุ่งสู่ถนนปลอดภัยทั่วภาคอีสาน thaihealth
          

นายชยุต ยังกล่าวอีกว่า การประชุมวิชการและแลกปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุ จราจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี 2563 "ขับขี่ปลอดภัย วิถีใหม่ กับพญาคันคาก..จ้วดๆ"  ได้มาจัดงานที่จังหวัดยโสธร ทำให้ได้ประโยชน์แก่คนยโสธร ทั้งคนภาคนโยบาย คนทำงานและภาคี สามารถปลุกกระแสให้คนสนใจการป้องกันอุบัติเหตุมากขึ้น

พญาคันคากโมเดล มุ่งสู่ถนนปลอดภัยทั่วภาคอีสาน thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม