พญาคันคากโมเดล มุ่งสู่ถนนปลอดภัยทั่วภาคอีสาน

โดย
| |
อ่าน : 278

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ

พญาคันคากโมเดล มุ่งสู่ถนนปลอดภัยทั่วภาคอีสาน thaihealth

แฟ้มภาพ

การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยที่ จ.ยโสธร สร้างพื้นที่ต้นแบบขับขี่ปลอดภัย หวังลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิต

โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร รองประธานแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติจราจร (สอจร.) เป็นประธานการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานป้องกันอุบัติจราจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี 2563 โดยแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจัหว้ด (สอจร.) ภาคอีสานตอนล่าง ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร รองประธาน สอจร. กล่าวว่า การประชุมวิชาการครั้งนี้ เน้นปรับปรุงในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ของตนเอง" ปีนี้เป็นปีสุดท้ายของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถน (2554 - 2563) ในระยะแรก ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้เมื่อสิ้นปี 2563 ต้องลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของคนไทยลงครึ่งหนึ่ง หรือในอัตราที่ต่ำกว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน

นายชยุต วงศ์วณิช หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า จังหวัดยโสธร มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เฉลี่ยปีละ 3,500 ราย เสียชีวิต เฉลี่ยเดือนละ 12-15 คน เป็นจังหวัดที่มีอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่ในระดับกลางหากเทียบทั้งประเทศ โดยผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนมากเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ระดับตำบล ที่ผ่านมาจังหวัดได้เลือกดำเนินการเสริมสร้างวินัยจราจร การสวมใส่หมวกนิรภัย ในหน่วยงานภาครัฐ องค์กภาคเอกชน ประชาชน สถานศึกษา

ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ ใน 3 อำเภอ ได้แก่ เมืองยโสธ เลิงนกทา และคำเขื่อนแก้ว ซึ่งมีคณะทำงานที่เข้มแข็งและมีหลายพื้นที่ต้นแบบ โดยตั้งเป้าหมายให้ประชาชนสวมหมวกนิภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 และขยายให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดต่อไป

นายชยุต ยังกล่าวอีกว่า การประชุมวิชาการและแลกปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี 2563 "ขับขี่ปลอดภัย วิถีใหม่กับพญาคันคาก..จ๊วดๆ" ได้มาจัดงานที่จังหวัดยโสธร ทำให้ได้ประโยชน์แก่คนยโสธร ทั้งคนภาคนโยบาย คนทำงานและภาคี สามารถปลุกกระแสให้คนสนใจการป้องกันอุบัติเหตุมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม