หนุนล้างมือ ลดติดเชื้อป้องกันโรค

โดย
| |
อ่าน : 1,486

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

หนุนล้างมือ ลดติดเชื้อป้องกันโรค thaihealth

แฟ้มภาพ

การล้างมือเป็นประจำ สามารถช่วยลดความเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรคจากการสัมผัสได้ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ชุมชน

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า   เนื่องในวันล้างมือโลกซึ่งตรงกับวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี "สุขอนามัยสำหรับคุณ : Hand Hygiene for All" การสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของการล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ชุมชน เช่น โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน ตลาดสด ศูนย์อาหาร หรือสถานที่อื่นๆ จะช่วยป้องกันและลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร เป็นต้น

จากการสำรวจพฤติกรรมการล้างมือ และสถานการณ์โรคที่เกิดจากอาหารและน้ำในประเทศไทย พบว่ามีอัตราป่วยของประชาชนลดลงทุกปี ตั้งแต่ปี 2561-2563 อาจเป็นผลมาจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง โดยมีความตระหนักในการล้างมือมากขึ้น และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 องค์การอนามัยโลกกำชับทุกประเทศให้ความสำคัญกับการป้องกันตนเอง โดยมีมาตรการสำคัญที่ต้องถือปฏิบัติคือ การล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่ น้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์

ล่าสุดทีมวิจัยของสำนักงานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ซีเอสไออาร์โอ) ประเทศออสเตรเลีย พบว่าที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เชื้อโควิด-19 จะอยู่ในสภาพแข็งแรงเป็นพิเศษบนพื้นผิวเรียบ เช่น ธนบัตร ผิวหน้าจอสมาร์ทโฟน แก้ว และสเตนเลสสตีล ได้นานถึง 28 วัน ภายใต้สภาวะแวดล้อมเย็นและมืด การล้างมือเป็นประจำ จึงช่วยลดความเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรคจากการสัมผัสได้

จากข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมการล้างมือของคนไทยล่าสุดปี 2562 จำนวน 400 คน พบว่า ประชาชนล้างมือทุกครั้งมากที่สุด หลังออกจากห้องส้วม ร้อยละ 98.88 รองลงมาคือ หลังสัมผัสสิ่งสกปรก เช่น น้ำมูก น้ำลาย ขยะ ร้อยละ 98.31 ก่อนกินอาหาร ร้อยละ 78.65 และหลังกลับจากนอกบ้าน ร้อยละ 78.09

การสร้างพฤติกรรมการล้างมือที่ถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่ ขอให้ประชาชนยึดหลัก 2 ก่อน 5 หลัง คือก่อนทำอาหารและกินอาหาร ส่วน 5 หลัง คือหลังเข้าห้องส้วม หยิบจับสิ่งสกปรก เยี่ยมผู้ป่วย สัมผัสหรือเล่นกับสัตว์ และหลังกลับมาจากนอกบ้าน โดยมีวิธีการล้าง 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1.ฝ่ามือถูกัน 2.ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3.ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4.หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5.ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6.ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ และ 7.ถูรอบข้อมือ โดยทุกขั้นตอนทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง การล้างมือด้วยวิธีการนี้ ถือเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เสียค่าใช้จ่ายน้อย และสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ดี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม