กำหนดการประชุม การรายงานผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแหล่ง(ศูนย์)เรียนรู้และส่งเสริมจิตอาสาเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์

| |
อ่าน : 128
กำหนดการประชุม การรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาแหล่ง(ศูนย์)เรียนรู้และส่งเสริมจิตอาสาเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์
วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา  08.30 - 12.30 น.
ณ ห้องประชุม 414 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น.     เปิดการประชุมแบบมีส่วนร่วม โดยหน่วยงานภาคีความร่วมมือ
โดย
- ผู้บริหารกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
- ผู้บริหารกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
- เลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย
09.30 - 09.50 น.     นำเสนอผลการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาแหล่ง (ศูนย์) เรียนรู้
และส่งเสริมจิตอาสาเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์”
โดย คุณนริศรา อารมณ์ชื่น หัวหน้าโครงการฯ
09.50 - 11.00 น.     นำเสนอผลการศึกษา
“กิจกรรมอาสาสมัครกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กในสถานสงเคราะห์”
โดย คุณเกศกนก แก่นนาคำ และ คุณ ชิตาภา พิริยะกุล (ผู้ศึกษา)
(การนำเสนอเกี่ยวกับการทำงานและความร่วมมือในการศึกษา โดยตัวแทนสถานสงเคราะห์ 4 แห่ง)
11.00 - 12.30 น.     รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิด ข้อเสนอแนะ  
การขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์/สถานคุ้มครอง 
วิทยากรกระบวนการโดย คุณวีรพงษ์ เกรียงสินยศ เลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย
12.30 น.                 กล่าวปิดการประชุม
โดย คุณณัฐยา บุญภักดี  ผู้อำนวยการสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม