ไข่เค็มอคาเดมี มรส. สร้างสรรค์สื่อชวนขยับ

โดย
| |
อ่าน : 2,617

ที่มาและภาพประกอบจาก : ทีมไข่เค็มอคาเดมี

ไข่เค็มอคาเดมี มรส. สร้างสรรค์สื่อชวนขยับ thaihealth

ทีมไข่เค็มอคาเดมี ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ ชูไอเดียชวนขยับช่วยลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ช่วงการระบาดของโควิด-19 จากการใช้สื่อออนไลน์ ด้วยท่าออกกำลังกายแบบ New Normal “ใส่แมสก์-วัดไข้-ยืนห่าง-ล้างมือ”

ไข่เค็มอคาเดมี มรส. สร้างสรรค์สื่อชวนขยับ thaihealth

ไข่เค็มอคาเดมี มรส. สร้างสรรค์สื่อชวนขยับ thaihealth

ทีมไข่เค็มอคาเดมี (KaiKem Academy) นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ผลิตสื่อสร้างสรรค์ชวนขยับร่างกายด้วยท่าออกกำลังกายแบบ New Normal ที่ออกแบบด้วยการประยุกต์ท่ากิจวัตรประจำวันของผู้คนในสังคม

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คือ การใส่หน้ากากอนามัย การตรวจวัดไข้ก่อนการเข้าใช้สถานที่ต่างๆ การรักษาระยะห่างทางสังคม และการล้างมือ เพื่อรักษาความสะอาดและระงับการแพร่กระจายของเชื้อโรค ในโครงการคิดดีไอดอล (Kiddee IdoI) ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ไข่เค็มอคาเดมี มรส. สร้างสรรค์สื่อชวนขยับ thaihealth

ไข่เค็มอคาเดมี มรส. สร้างสรรค์สื่อชวนขยับ thaihealth

ไข่เค็มอคาเดมี มรส. สร้างสรรค์สื่อชวนขยับ thaihealth

นายพชรดนัย ดิษสุวรรณ หัวหน้าทีมไข่เค็มอคาเดมี กล่าวว่า สมาชิกในทีมคิดสร้างสรรค์สื่อ KaiKem NewNormal ขึ้นมาเนื่องจากเห็นว่า การกักตัวอยู่บ้านของผู้คนเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้คนเสพสื่อออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้มีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลงหรือมีกิจกรรมทางกายน้อยลง จึงอยากชักชวนให้มีการออกกำลังกายด้วยท่าทางที่คุ้นชินและใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว โดยเราผลิตไวรัลคลิป (Viral Clip)

เพื่อสร้างการรับรู้ประเด็นสุขภาวะผ่านแฟซบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fanpage) ชื่อไข่เค็มอคาเดมี (KaiKem Academy) และสร้างการมีส่วนร่วมผ่านแอพลิเคชัน TikTok (TikTok Application) ด้วยการชาเลนจ์ (Challenge) ผ่านแฮชแท็กไข่เค็มชาเลนจ์ (#kaikemchallenge) ซึ่งเป็นการชักชวนให้ผู้คนได้ขยับเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Media)

ไข่เค็มอคาเดมี มรส. สร้างสรรค์สื่อชวนขยับ thaihealth

ไข่เค็มอคาเดมี มรส. สร้างสรรค์สื่อชวนขยับ thaihealth

อาจารย์ ดร.ทัศนาวดี แก้วสนิท ที่ปรึกษาทีมไข่เค็มอคาเดมี กล่าวว่า สื่อที่นักศึกษาผลิตขึ้นเป็นสื่อสร้างสรรค์ประเด็นสุขภาวะเพื่อส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกาย (Physical Activity) ที่จะช่วยลดการเกิดพฤติกรรมเนือยนิ่ง (Sedentary Behavior) ของผู้คนในสังคม โดยนักศึกษาเผยแพร่สื่อดังกล่าวในช่องทางออนไลน์ (Online) และลงพื้นที่ปฏิบัติการ (On Ground) ในวันที่ 5 ตุลาคม ณ โรงเรียนเทศบาล 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมให้เกิดการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีสมบูรณ์ทั้งทางกาย จิต ปัญญาและสังคม ในโครงการคิดดีไอดอล (Kiddee Idol) โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ไข่เค็มอคาเดมี มรส. สร้างสรรค์สื่อชวนขยับ thaihealth

ไข่เค็มอคาเดมี มรส. สร้างสรรค์สื่อชวนขยับ thaihealth

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า ผลงานของนักศึกษาทำให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาที่มีความโดดเด่นและเป็นตัวชี้วัดถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ซึ่งคณะฯ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะควบคู่ไปกับองค์ความรู้ที่ทันสมัย มีผลงานที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งแนวคิดการสร้างสรรค์สื่อสุขภาวะดังกล่าวเป็นการมุ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมด้วยพลังสื่อของคนรุ่นใหม่

ไข่เค็มอคาเดมี มรส. สร้างสรรค์สื่อชวนขยับ thaihealth

ไข่เค็มอคาเดมี มรส. สร้างสรรค์สื่อชวนขยับ thaihealth

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การสร้างผลงานดังกล่าวของนักศึกษาเป็นรูปแบบหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคมที่เริ่มจากการคิดวิเคราะห์ปัญหาเชิงเหตุ-ผลถึงสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม ที่ส่งผลต่อการเสพสื่อหรือการเปิดรับสื่อออนไลน์ของผู้คน

นักศึกษาได้ใช้องค์ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล (MIDL) รวมถึงการเป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาออกแบบสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของมหาวิทยาลัยในการสร้างบัณฑิตวิศวกรสังคมที่เป็นนักคิด นักประสาน นักสื่อสารและนักนวัตกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับชุมชนและสังคม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม