การปฐมพยาบาลทางใจ คุณก็ช่วยคนอื่นได้

| |
อ่าน : 2,509

ที่มา : หนังสือการปฐมพยาบาลทางใจ..คุณก็ช่วยคนอื่นได้

การปฐมพยาบาลทางใจ คุณก็ช่วยคนอื่นได้ thaihealth

แฟ้มภาพ

ปัจจุบัน สถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งที่เป็นภัยจากธรรมชาติหรือภัยจากการกระทำของมนุษย์นับวันจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ทุกเหตุการณ์ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินและบุคคลอันเป็นที่รัก ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้ประสบภาวะวิกฤต การปฐมพยาบาลทางใจจะช่วยให้ผู้ที่ประสบภัยที่มีปัญหาสุขภาพจิตเดือดร้อนกับทุกข์ทางใจได้รับการดูแลทางจิตใจ และยังเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในอนาคตต่อไป 

มาดูกัน 8 ข้อ การปฐมพยาบาลทางใจเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต

1. พูดคุยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ให้เกียรติ โดยไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัว

2. ทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบรู้สึกปลอดภัย เชื่อมั่น เกิดความสะดวก ทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น หาสถานที่ ปลอดภัย ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย

3. ช่วยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบอารมณ์สงบและผ่อนคลายขึ้น เช่น ผู้ได้รับผลกระทบร้องไห้ ผู้ช่วยเหลือต้องส่งกระดาษทิชชูให้ เพื่อเป็นการให้กำลังใจและรู้สึกผ่อนคลาย

4. ช่วยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบบอกความต้องการเร่งด่วนได้ เช่น "ทุกเรื่องเป็นเรื่องสำคัญ แต่เรามาคิดกันก่อนว่า เรื่องไหนสำคัญที่สุดและช่วยกันวางแผน"

5. ให้ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือเท่าที่ปฏิบัติได้

6. ช่วยประสานติดต่อสมาชิกในครอบครัว เพื่อนบ้าน เช่น "มีใครที่ต้องการให้ติดต่อไหม เดี๋ยวเราประสานให้เลยค่ะ"

7. ช่วยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีความเข้มแข็ง เช่น "ที่ผ่านมาเวลาที่คุณมีเรื่องไม่สบายใจ คุณมีวิธีการจัดการอย่างไร"

8. ช่วยประสานให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจากหน่วยบริการอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ องค์การบริหารส่วนตำบล/ โรงพยาบาล/ สำงานงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม