9L เลี้ยงลูก ให้เติบโตแข็งแรง

| |
อ่าน : 2,770

ที่มา : SOOK

9L เลี้ยงลูก ให้เติบโตแข็งแรง thaihealth

แฟ้มภาพ

การเลี้ยงลูกยุคปัจจุบัน พ่อแม่ต้องมองไปถึงอนาคตข้างหน้า เพราะยุคที่ลูกจะเติบโตและใช้ชีวิต ไม่ได้เป็นยุคเดียวกับที่พวกเราเติบโตกันมา มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ สิ่ง ที่พ่อแม่ต้องตระหนักรู้ และตามให้ทันค่ะ ดังนั้น เพื่อให้ลูกๆ เติบโตได้อย่างมั่นใจ พร้อมสู้โลกต่อไปในทุกรูปแบบ การเลี้ยงลูกด้วยหลัก “9L” นี้ ช่วยได้

Love : รักคือรัก แต่ระมัดระวังความคาดหวัง

Limit : มีขอบเขต กำหนดวินัย

Laugh: พาลูกหัวเราะ

Listen: ฟังลูก

Live: อยู่กับลูก

Learn: เรียนรู้ไปกับลูก

Let them think: เปิดพื้นที่ให้ลูกคิด ลองผิดลองถูก “ผิดลองใหม่ ถูกก็ชม”

Let them be: ให้ลูกเป็นในสิ่งที่อยากเป็น

Let them grow: ปล่อยให้ลูกเติบโตตามพัฒนาการ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม