กินเจ New Normal ป้องกันโควิด

โดย
| |
อ่าน : 2,481

ที่มา : เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

กินเจ New Normal ป้องกันโควิด thaihealth

แฟ้มภาพ

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เทศกาลกินเจปีนี้ ต้องมีมาตรการป้องกัน เช่น สวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างทางสังคม เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ แต่ยังคงการสืบสานประเพณีเอาไว้เช่นเดิม

นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังมีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน จึงได้มีคำแนะนำในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเทศกาลถือศีลกินเจ จังหวัดตรัง สำหรับศาลเจ้าโรงทาน ผู้ประกอบการ และผู้บริจาคอาหาร จะต้องติดป้ายความรู้คำแนะนำ หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 กับพนักงานในศาลเจ้า ผู้ประกอบการและผู้บริจาคอาหาร นอกจากนี้ผู้เข้ามาในศาลเจ้าทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา จัดให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 

จัดให้มีจุดบริการล้างมือ ด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล เช่น ประตูทางเข้าศาล โรงทาน ห้องสุขาและบริเวณจุดคิดเงิน เพื่อให้บริการกับผู้บริโภคโรงทาน ร้านอาหารต้องจัดระบบคิว รับปิ่นโตและคิวซื้ออาหาร ตามรอบระยะเวลาที่เหลื่อมล้ำ ที่ศาลเจ้าโรงทานกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดความแออัด โดยพิจารณาจัดเป็นรอบๆ และประกาศให้ทราบโดยทั่วถึงกัน

ศาลเจ้าจะต้องจัดให้มีมาตรการในการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม เป็นหวัด สำหรับผู้ที่จะเข้ามาในศาลเจ้า ก่อนเข้ามาในโรงทาน และร้านอาหาร โดยติดสัญลักษณ์การคัดกรองผ่าน จัดให้มีการลงทะเบียนควบคุมทางเข้า-ออก เข้ามาในศาลเจ้า โดยให้สแกน Application ไทยชนะ หรือให้ลงทะเบียนด้วยการเขียนชื่อสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ในสมุดบันทึกการลงทะเบียนเข้า-ออก

ทั้งนี้ โรงทานร้านอาหารต้องเพิ่มความตระหนักให้กับพนักงาน ที่ประกอบอาหาร พนักงานทำความสะอาด ถึงความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อโรค โดยให้ความสำคัญในการป้องกันตนเอง เช่น การสวมหน้ากากอนามัย และถุงมือ ขณะปฏิบัติงาน และทำความสะอาดสิ่งของที่ต้องใช้บ่อยๆ จะได้จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมากสม่ำเสมอ

เช่น โต๊ะอาหารที่จับประตูด้วยน้ำยาทำความสะอาด และแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% อย่างน้อย 1-2 ครั้ง มีการจัดตั้งจุดแยกขยะ และเก็บขยะที่ปนเปื้อน น้ำมูก น้ำลาย กระดาษชำระที่ผ่านการเช็ดปาก ควรสวมถุงมือหรือใช้เหล็กคีบด้ามยาว เก็บขยะปนเปื้อนเหล่านี้ ก่อนทิ้งขยะติดเชื้อควรใส่ถุงปิดปากให้มิดชิด

สำหรับโรงทานและร้านอาหารที่มีคนทำงานหนาแน่น ควรจัดให้มีการตรวจคัดกรองทุกคนก่อนเข้าทำงาน หากป่วยควรพิจารณาให้หยุดรักษาตัวที่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และหากมีอาการป่วยรุนแรงต้องรีบไปพบแพทย์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม