จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสุขภาพคนพิการและด้อยโอกาส

| |
อ่าน : 972

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสุขภาพคนพิการและด้อยโอกาส thaihealth

แฟ้มภาพ

สภากาชาดไทยอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสุขภาพคนพิการและด้อยโอกาส ที่นครสวรรค์ สร้างเครือข่ายดูแลส่งเสริมให้มีโอกาสพึ่งพาตนเองทั้งด้านการดูแลสุขภาพและด้านอาชีพ เพื่อให้อยู่ได้ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการกาชาดห่วงใยใส่ใจสุขภาพคนพิการ หลักสูตรการดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร พุทธรังสี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย กล่าวว่า โครงการดังกล่าวสภากาชาดไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ จึงได้สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 โดยรับคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานสภากาชาดไทยทั้งส่วนกลางและภูมิภาครวมกว่า 950 คน

นอกจากนี้ยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของกาชาดให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทยได้จัดโครงการกาชาดห่วงใยใส่ใจสุขภาพคนพิการ หลักสูตร การดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ ให้กับคนพิการและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลคนพิการที่ปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด รวม 2 รุ่นๆ ละ 30 คน แบ่งเป็นพื้นที่ภาคกลาง 4 จังหวัด ประกอบด้วย นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ลพบุรี สิงห์บุรี และพื้นที่เสี่ยงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา เพื่อช่วยให้คนพิการสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้ตามศักยภาพ

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ได้กำหนดมาตรการสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ มีการจ้างงานคนพิการตามสัดส่วน เพื่อให้คนพิการใช้ความสามารถสร้างอาชีพมีรายได้ อย่างไรก็ตามยังมีคนพิการบางส่วนที่ต้องได้รับโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุข ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและสวัสดิการสังคมทั้งนี้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และมีความรู้สึกถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม