สสส. เสถียรธรรมสถาน ปกป้องเด็กบริโภคสื่อพิษ

โดย
| |
อ่าน : 1,740

เล็งสร้างลานบุญลานปัญญาทั่ว ปท.

 

สสส. หวั่นเด็กไทยเปิดรับสื่อเป็นพิษมากขึ้น เดินหน้าอัดยุทธศาสตร์ขยายพื้นที่สีขาว จับมือเสถียรธรรมสถาน ชูแนวคิด ธรรมะ ศิลปะ เข้าถึงกลุ่มเด็ก เยาวชน พร้อมใช้เป็นต้นเปิดให้ภาคีทั่วประเทศเดินตาม นำร่องเปิดตัว "ลานบุญ ลานปัญญา"

 

นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า วธ.มีเป้าหมายในการสร้างลานบุญลานปัญญาให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยคาดหวังให้เป็นพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 75 ล้านบาท เนื่องจากอดีตที่ผ่านมาคนไทยมีศาสนสถานเป็นศูนย์รวมทุกอย่าง โดยเฉพาะการเป็นพื้นที่ให้การเรียนรู้ แต่ปัจจุบันนี้ทุกคนห่างไกลจากบ้านวัดโรงเรียน และหันไปหลงใหลได้ปลื้มกับทุนนิยมโดยขาดภูมิคุ้มกันทำให้เกิดปัญหาสังคม โดยเฉพาะปัญหาเด็กและเยาวชน

 

          "โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในนโยบายของนายกรัฐมนตรี จากความเป็นห่วงของรัฐบาลในเรื่องปัญหาสังคม ปัญหาเด็กและเยาวชน ดังนั้นหากเราจะกลับไปสู่ความเป็นฐานรากของเรา ผมคิดว่าเราต้องกลับไปที่ศาสนสถาน ต้องกลับมาที่วัด มัสยิด คริสต์ ฮินดู พราหมณ์ ทุกศาสนาต้องช่วยกัน ผมจึงเห็นว่าเราควรเปิดพื้นที่ลานบุญลานปัญญาไปทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับสร้างปัญญาให้แก่คนในสังคมให้รู้เท่าทันและเอาตัวรอดได้ในกระแสโลกาภิวัตน์ที่โหมเข้ามาสู่ประเทศไทยนายธีระ กล่าว

 

          ด้าน รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และสื่อสาธารณะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเสถียรธรรมสถานในการผลักดันโครงการดังกล่าว เพราะต้องการเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนให้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันพบตัวเลขสถิติพื้นที่เสียรอบตัวเด็กมีมากกว่าพื้นที่ดีถึง 2 ใน 3 ดังนั้นเราควรร่วมมือกันเพิ่มพื้นที่ดีที่เหลือเพียง 1 ใน  3  ส่วนและดึงเยาวชนกลับมาให้ได้ โดยควรดำเนินการในทุกพื้นที่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ดังนั้นสิ่งสำคัญคือ รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง โดยอาจมีคำสั่ง นโยบายหรือมาตรการที่ชัดเจนไปยังแต่ละหน่วยงานเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ

 

          แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต แห่งเสถียรธรรมสถาน กล่าวว่า การจัดตั้งลานบุญลานปัญญานั้น ไม่จำเป็นต้องใช้วัดหรือศาสนสถานเท่านั้น แต่ลานบุญลานปัญญาคือสถานที่ที่ใช้ศิลปะทุกแขนงมาลงทุนร่วมกัน สำหรับแบ่งปันทาน ศีล ภาวนา และประกอบบุญยกิริยาวัตถุ 10 ดังนั้นเสถียรธรรมสถานมีความตั้งใจและมีความพร้อมเป็นต้นแบบในการเรียนรู้สำหรับลานบุญลานปัญญาที่กำลังจะเกิดขึ้นทั่วประเทศได้-

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

 

 

update: 03-11-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อัญณิกา กฤษสมัย

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม