บ้านต้นสุข มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 1,000 วันแรก

| |
อ่าน : 1,146

ที่มา : เดลินิวส์

บ้านต้นสุข มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 1,000 วันแรก thaihealth

แฟ้มภาพ

ด้วยความตระหนักว่า 1,000 วันแรกแห่งชีวิตของเด็กมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการอำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สหทัยมูลนิธิ, มหาวิทยาลัยมหิดล และ กองทุน Danone Ecosystem และ Danone ประเทศไทย ในฐานะผู้สนับสนุนทุน เพื่อดำเนินงาน "สถานรับเลี้ยงเด็กต้นสุข" สมุทปราการ พร้อมเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อเร็ว ๆ นี้

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ในฐานะตัวแทนของสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคีหลักของโครงการ สถานรับเลี้ยงเด็กต้นสุข เผยว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ช่วยกันผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแม่และเด็กในระยะ 1,000 วันแรกแห่งชีวิตปรากฏเป็นรูปธรรม โดยการจัดตั้งและดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กที่เน้นเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน จนถึง 3 ขวบ ได้เป็นผลสำเร็จ ตลอดระยะเวลาการทำงาน 35 ปีของสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ได้ให้ความสำคัญแก่การพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเน้นการประสานความร่วมมือและการระดมสรรพกำลัง ตลอดจนการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันของเด็กและเยาวชนในสังคมและประเทศชาติ และให้ความสำคัญต่อทุกช่วงอายุของเด็กและเยาวชน

"ด้วยความตระหนักของสภาองค์การพัฒนาเด็กฯ ว่าควรทำงานด้านเด็กปฐมวัยให้มากขึ้น และมุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างต้นแบบและนวัตกรรมในการทำงานแม่และเด็กในระหว่าง 1,000 วันแรก ซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญมากของชีวิต สถานรับเลี้ยงเด็กต้นสุขจึงเป็นคำตอบที่ดีที่สุด เพราะทำให้สภาองค์กรพัฒนาเด็กฯ สามารถร่วมทำงานกับองค์กรอื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเล็ก ทั้งที่เป็นองค์กรภาคเอกชนคือ สหทัยมูลนิธิ และภาควิชาการคือ ม.มหิดลและศิริราชพยาบาล  อีกทั้งได้รับการสนับสนุนในการดำเนินโครงการจาก Danone ประเทศไทย เป็นระยะถึง 3 ปี  สำหรับสภาองค์กรพัฒนาเด็กฯ สถานรับเลี้ยงเด็กต้นสุข เป็นรูปธรรมของการดำเนินงานอีกทั้งยังเป็นคำตอบสำหรับความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะเติมเต็มงานของสภาองค์กรพัฒนาเด็กฯ ในการพัฒนาแนวคิดและกระบวนการทำงานกับแม่และเด็กกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งร่วมกับภาคีอื่น ๆ ในการเผยแพร่ ผลักดันบทเรียนจากการดำเนินงานให้ขยายผลในวงกว้างต่อไป"

สุภัชชา สุทธิพล  อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า ในส่วนของกรมกิจการเด็กและเยาวชนดีใจที่ได้มาอยู่ท่ามกลางหัวใจของคนทำงานด้านเพื่อเด็กเหมือนกัน ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาเด็ก โดยเฉพาะสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งนี้ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กในช่วง 1,000 แรก ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชนให้ความสำคัญมาก ถ้าเด็กช่วงวัยดังกล่าวได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง ทั้งในเรื่องของการเลี้ยงดูและเรื่องโภชนาการจะทำให้เด็ก ๆ เหล่านี้ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต ชัดเจนว่าตรงกับภารกิจที่ทางกรมกิจการเด็กฯ ดำเนินการอยู่เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งนี้เป็นเหมือนโครงการนำร่องที่จะดำเนินการภายใต้แนวคิดความยั่งยืน และที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมของชุมชนและครอบครัว ถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนา

เพราะนอกจากผู้ปกครองซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการจะมีสถานรับเลี้ยงเด็กสำหรับฝากบุตรหลาน ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองออกไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ที่จะกลับมาเลี้ยงดูบุตรให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

ด้าน ผู้ดำเนินการสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านต้นสุข สมุทรปราการ นางคำนึง  นิยมสุข กล่าวถึง บ้านต้นสุข เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กที่มีเป้าหมายหลักในการสร้างโอกาสเพื่อการเข้าถึงการดูแลเด็กที่มีคุณภาพและถูกต้องตามหลักโภชนาการ สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 3 ขวบ ในราคาที่ย่อมเยาที่สุดสำหรับผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย ภายใต้สภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้และปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคน ดูแลให้เด็ก ๆ ได้รับการเลี้ยงดูและโภชนาการตามความเหมาะสม ขณะเดียวกันช่วยแบ่งเบาภาระให้คุณแม่ที่มีความจำเป็น มีเวลาออกไปทำงานและหารายได้เลี้ยงครอบครัว ยิ่งไปกว่านั้นเรายังให้การสนับสนุนด้านความรู้ให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของโภชนาการใน 1,000 วันแรกของช่วงชีวิต.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม