กำหนดการ เวทีสานพลังขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

โดย
| |
อ่าน : 827
กำหนดการ
เวทีสานพลังขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 
09.00 - 09.15 น.     กล่าวต้อนรับและบรรยายแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคนพิการของ สสส.
โดย นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9)
09.15 - 09.30 น.     นำเสนอภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการ โดย ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ หัวหน้าโครงการ
09.30 - 09.50 น.     กล่าวเปิดและให้ทิศทางการสนับสนุนงานการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะ
ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
โดย นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานคนที่ 2 คณะกรรมการกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
09.50 - 10.20 น.     นำเสนอผลการดำเนินงานของพื้นที่ โดยหัวหน้าทีม 3 พื้นที่
10.35 - 12.00 น.     เสวนาหัวข้อ “ทิศทางเชิงนโยบายต่อการขับเคลื่อนการสร้างเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ”
โดย
• เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ผู้แทน
• เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/ผู้แทน
• อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ/ผู้แทน
• ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย/ผู้แทน
• แกนนำ/ผู้แทนชุมชน
ผู้ดำเนินรายการ ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์
12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.     ชมนิทรรศการฐานเรียนรู้ 3 พื้นที่
14.45 - 15.15 น.     สะท้อนความรู้สึก/ บอกเล่าความประทับใจ/ ให้ข้อเสนอแนะในการสร้างคุณภาพชีวิต
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
15.15 - 16.00 น.     มอบโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานและเกียรติบัตรแก่ผู้ดำเนินงานในพื้นที่
พิธีปิด ถ่ายรูปร่วมกัน
 
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง 10.40 - 10.55 น. และ 14.30 - 14.45 น.
กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม