กำหนดการ เวทีสานพลังขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

โดย
| |
อ่าน : 443
กำหนดการ
เวทีสานพลังขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 
09.00 - 09.15 น.     กล่าวต้อนรับและบรรยายแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคนพิการของ สสส.
โดย นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9)
09.15 - 09.30 น.     นำเสนอภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการ โดย ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ หัวหน้าโครงการ
09.30 - 09.50 น.     กล่าวเปิดและให้ทิศทางการสนับสนุนงานการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะ
ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
โดย นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานคนที่ 2 คณะกรรมการกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
09.50 - 10.20 น.     นำเสนอผลการดำเนินงานของพื้นที่ โดยหัวหน้าทีม 3 พื้นที่
10.35 - 12.00 น.     เสวนาหัวข้อ “ทิศทางเชิงนโยบายต่อการขับเคลื่อนการสร้างเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ”
โดย
• เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ผู้แทน
• เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/ผู้แทน
• อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ/ผู้แทน
• ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย/ผู้แทน
• แกนนำ/ผู้แทนชุมชน
ผู้ดำเนินรายการ ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์
12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.     ชมนิทรรศการฐานเรียนรู้ 3 พื้นที่
14.45 - 15.15 น.     สะท้อนความรู้สึก/ บอกเล่าความประทับใจ/ ให้ข้อเสนอแนะในการสร้างคุณภาพชีวิต
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
15.15 - 16.00 น.     มอบโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานและเกียรติบัตรแก่ผู้ดำเนินงานในพื้นที่
พิธีปิด ถ่ายรูปร่วมกัน
 
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง 10.40 - 10.55 น. และ 14.30 - 14.45 น.
กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประจำ ทีมเว็บไซต์ web content เขียนข่าว สกู๊ปข่าว บทความ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์  ของเหลือใช้  วาเลนไทน์ วาเลนธรรม  แอพพลิเคชั่น เรียนระนาดเอก นวัตกรรม บรรเจิดนักศึกษา มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์  ท้องในวัยเรียน  ชี้ช่องว่าง  นักจิตวิทยา  สถิติผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังทั่วโลก  โรคหวัด  ยานอนหลับ  ปลุกปั้น ขยันอ่าน  มัณฑนศิลป์  Kamran ul Baset  ลำไส้ใหญ่  วันพ่อ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ ศสส. เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำ  เสื้อชูชีพ  ทำกิจกรรม  โอภาส เพชรมุณี  เพชฌฆาตรเงียบ