เปิดเมืองปลอดภัย หนุนเศรษฐกิจยุคโควิด-19

โดย
| |
อ่าน : 1,932

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

เปิดเมืองปลอดภัย หนุุนเศรษฐกิจยุคโควิด-19 thaihealth

แฟ้มภาพ

โครงการเปิดเมืองปลอดภัย  มุ่งส่งเสริมการจัดงาน เทศกาล งานประเพณี หรือกิจกรรม เช่น มหกรรมกีฬา คอนเสิร์ต การแสดงต่างๆ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย

โดยภาครัฐและภาคเอกชนประสานเสียง ร่วมกันขับเคลื่อนสนับสนุนการ จัดเทศกาลงานประเพณีและบันเทิงตามกรอบ Mass Gathering ขององค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนต่อไปได้ โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมบูรณาการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการเต็มพิกัด

ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในงานสัมมนาออนไลน์โครงการเปิดเมืองปลอดภัย ในประเด็น "ทางเลือก ทางรอด ของมหกรรมมวลชนทางประเพณีและธุรกิจบันเทิง ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19" ภายในงานสัมมนา มองอนาคต "กีฬาและมหกรรมมวลชนเพื่อสุขภาพทั้งกาย-ใจ กับ การ Restart ครั้งใหญ่ฝ่าวิกฤติโควิด-19"

จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชน  ภาคสาธารณสุข ภาควิชาการ และ ภาคประชาสังคมว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จัดทำคู่มือเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดงานหรือกิจกรรม ที่มีการรวมตัวของมวลชนหรือ อยู่รวมกันของคนเป็น จำนวนมาก (Mass Gathering) ไม่ว่าจะเป็น กีฬา ดนตรี และกิจกรรมบันเทิงต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

โดยในส่วนของประเทศไทย รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ให้กิจการหรือกิจกรรมที่มีลักษณะ Mass Gathering สามารถจัดงานได้ภายใต้เงื่อนไขความปลอดภัยด้านสาธารณสุข เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง และการลดความแออัด ซึ่งเป็นวิถีธุรกิจยุคใหม่ (Next Normal)  ตามกรอบ Mass Gathering ของ WHO ที่จะช่วยส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย

กระทรวงวัฒนธรรมพร้อมหนุน ผู้ประกอบการ

นายวรวุฒิ ด่านสมพงศ์ ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เสน่ห์ของเทศกาลงานประเพณีไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ยังคงเป็นแก่นสำคัญที่ต้องอนุรักษ์และสืบสาน เช่น ประเพณีสงกรานต์ ที่แก่นคือการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และการสรงน้ำพระ ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันงดงามที่คนไทยต้องร่วมกันสืบทอดให้ดำรงอยู่ต่อไป

ส่วนการสาดน้ำ ซึ่งเป็นกระพี้ หรือสีสันของประเพณีสงกรานต์นั้น ต้องพิจารณาตามสถานการณ์และความเหมาะสม โดยมองว่าโควิด-19 เป็นทั้งวิกฤติและโอกาสในการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของทุน วัฒนธรรมไปสู่ช่องทางออนไลน์มากขึ้น

"ปัจจุบันเทศกาลงานประเพณีต่างๆ รวมถึงโรงภาพยนตร์ เริ่มกลับมาจัดและ ดำเนินการได้ภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยที่ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเอง ในขณะที่ผู้จัดงานยังไม่สามารถดำเนินการ ได้อย่างเต็มที่เหมือนเดิม เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่าง ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมที่จะให้ การสนับสนุนและบูรณาการช่วยเหลือผู้จัดงานหรือผู้ประกอบการอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้จัดงาน ศิลปิน และผู้ที่อยู่เบื้องหลัง การจัดงานมีรายได้ อันจะต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวชุมชน และสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับระบบเศรษฐกิจไทย" นายวรวุฒิ กล่าว

เมเจอร์ฯ แนะยกระดับ-สนับสนุนหนังไทยโกอินเตอร์

ด้านนายนรุตม์ เจียรสนอง รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ จากข้อจำกัดต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะมาตรการรักษาระยะห่างด้วยการ เว้นที่นั่งในโรงภาพยนตร์ เพื่อให้ผู้เข้ามาใช้บริการมั่นใจเรื่องความปลอดภัยด้านสาธารณสุข

ในขณะที่คอนเทนท์ภาพยนตร์จากต่างประเทศยังมีจำนวนไม่มาก เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก ซึ่งเมเจอร์ฯ ได้ปรับตัวด้วยการนำพื้นที่ในโรงภาพยนตร์มาใช้จัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้ เช่น คอนเสิร์ตออนไลน์ (Live) จากญี่ปุ่นและเกาหลี การจัดสัมมนา และจัดงานแถลงข่าวเป็นต้น พร้อมกันนี้ยังได้ลงทุนเพิ่มในการผลิตคอนเทนท์ภาพยนตร์ไทยโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายในแต่ละภาคมากขึ้น และยังเห็นว่าในช่วงวิกฤติดังกล่าวยังเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาคอนเทนท์ภาพยนตร์ไทยไปสู่ ต่างประเทศมากขึ้น

"วิกฤติโควิด-19 เป็นตัวเร่งให้เกิดการปรับตัวและการพัฒนาครั้งใหญ่ในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบรับกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะทุกอย่างมีความไม่แน่นอน ต้องเรียนรู้ที่จะคิดนอกกรอบ มีการปรับตัวตลอดเวลาและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับองค์กร การศึกษาพฤติกรรมของ ลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อที่จะอยู่รอดได้ ออกอาวุธได้เร็วขึ้น ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้น และที่สำคัญคืออยากให้คนไทย หันมาสนับสนุนภาพยนตร์หรือหนังไทย ทั้งในเรื่องของการสร้างสรรค์ ถ่ายทำ และชมภาพยนตร์ไทยมากขึ้น มั่นใจว่า หากมีคอนเทนท์ภาพยนตร์ไทยที่มีคุณภาพและส่งออกได้ ทำให้ธุรกิจภาพยนตร์ไทยเติบโตและจะส่งผลให้ธุรกิจโรงภาพยนตร์แข็งแรงขึ้นด้วย"

คนดนตรีจี้รัฐผุดโมเดลต้นแบบงานคอนเสิร์ต

ด้านนายธเนส สุขวัฒน์ มิวสิคกูรู โปรดิวเซอร์ ตัวแทนนักดนตรี ผู้จัดคอนเสิร์ตและสถานประกอบการ ในการประสานภาครัฐ ขอให้ผ่อนปรนการปลดล็อกธุรกิจบันเทิง เพราะธุรกิจบันเทิงไทย ซึ่งรวมถึงกลุ่มคนดนตรีและร้านอาหารต่างๆ สามารถสร้างรายได้ ให้กับประเทศคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่าหลักแสนล้านบาทต่อปี ซึ่งโควิด-19  ส่งผลกระทบต่อธุรกิจบันเทิงเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ได้รับการผ่อนปรนในลำดับท้ายๆ และเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ค่อนข้างยาก จึงต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลหรือหาแนวทางฟื้นฟูธุรกิจในกลุ่มบันเทิงและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

"อยากเห็นการปลดล็อกธุรกิจดนตรี ด้วยการผ่อนปรนเรื่องการเว้นระยะห่างในรูปแบบเดียวกับสายการบินที่อนุโลมให้นั่ง 1 เว้น 1 ที่นั่ง หรือโรงภาพยนตร์ที่อนุโลมให้นั่ง 2 เว้น 1 ที่นั่ง และอยากให้ภาครัฐจัดคอนเสิร์ตตัวอย่าง ทั้งแบบ อินดอร์ และเอาท์ดอร์ให้ชัดเจนเลยว่า จะต้องจัดแบบใดจึงจะเป็นมาตรฐาน ที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อเป็นโมเดลต้นแบบ ตอนนี้ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน ขอเชิญชวนคนไทยให้ออกมาจับจ่ายใช้ สอยเพื่อให้เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนไปพร้อมกับความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเพื่อฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน" นายธเนส กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม