ชื่นชมโรงเรียนต้นแบบ สวดมนต์รักษาศีล 5

โดย
| |
อ่าน : 359

ที่มา : เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ชื่นชมโรงเรียนต้นแบบ สวดมนต์รักษาศีล 5 thaihealth

แฟ้มภาพ

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นโครงการเสริมสร้างความสามัคคี โดยอาศัยหลักธรรมศาสนา เข้ามาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต พร้อมจัดกิจกรรมประกวด โดยโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลชนะเลิศ โครงการสวดมนต์หน้าบ้าน สืบสานพุทธธรรม

นายจิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลชนะเลิศโครงการ "สวดมนต์หน้าบ้าน สืบสานพุทธธรรม ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5" จากนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดเลย ประจำเดือนกันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีสองรักษ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย

โดยจังหวัดเลย ร่วมกับ สสส.และภาคีเครือข่าย จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 อย่างถาวร พร้อมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ ปลูกฝังศรัทธาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ทำให้ประชาชนเข้าใจหลักพุทธธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นตามแนวทางศีลธรรม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม