ความมั่นคงอาหารปลอดภัย โรงเรียน ชุมชนท้องถิ่น

โดย
| |
อ่าน : 1,915

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้าออนไลน์

ความมั่นคงอาหารปลอดภัย โรงเรียน ชุมชนท้องถิ่น thaihealth

แฟ้มภาพ

ในยามวิกฤติจากโควิด-19 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารปลอดภัย และโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี พร้อมสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ควรส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยโครงการขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน โดย ดร.ณัจยา แก้วนุ้ย ร่วมกับ ผอ.ดำเนิน คำดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง และภาคีเครือข่าย จ.ปทุมธานี โดยที่ห้องประชุมโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ได้จัดเวทีอบรมให้ความรู้และการแลกเปลี่ยน ความร่วมมือเกื้อหนุนในการดำเนินกิจกรรมจากประสบการณ์ที่แตกต่างกัน และร่วมกันดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชนท้องถิ่น

ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้บริโภคผักผลไม้ ที่ปลอดภัยอย่างพอเพียง หรือเพิ่มมากขึ้น ได้เข้าถึงระบบการเพาะปลูก เพื่อได้บริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัย ในยามวิกฤติจากโรคระบาดโควิด-19 สร้างความตระหนักด้านอาหารปลอดภัยและสุขาภิบาล โภชนาการที่ดี ควบคู่การสร้างพื้นที่แหล่งเรียนรู้ในการให้บริการอาหารและการจัดการปัจจัยแวดล้อมด้านอาหารเพื่อสุขภาวะ ลดอัตราของภาวะโรคอ้วนในวัยเรียน พัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการเพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันที่ปลอดภัย สำหรับเด็กนักเรียน มีสมาชิกภาคีเครือข่ายได้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

อาทิ รร.บ้านบึง รร.วัดบัวขวัญ รร.ปากคลองสอง รร.ชุมชนวัดเสด็จ รร.สามัคคีราษฎร์บำรุง ชุมชนหมู่บ้านเจริญลาภ 3 ชุมชนบ้านคลองขวางบน ชุมชนธัญยพร ชุมชนวัดเสด็จ ชมรมตลาดสีเขียวเทศบาลนครรังสิต สมาคมธุรกิจการค้าอาหาร และศูนย์เรียนรู้เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัยบ้านคลองขวางบน (ฟาร์มเห็ดป้านา) อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ ทางคณะครูโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ได้มีการแบ่งปันองค์ความรู้ในการส่งเสริมการออกกำลังกายและลดภาวะเด็กน้ำหนักตัวเกิน การสร้างขบวนการให้เกิดสภาพแวดล้อม สุขภาพที่ดี ภายในสถานศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมของเด็กนักเรียน นอกจากนี้คุณขวัญเมือง ฤทธิ์เดช ผู้นำชุมชนเจริญลาภ 3 ได้แนะนำแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ปลูกผักสวนครัวทุกรั้วกินร่วมกันได้” ในด้านวิชาการสมาชิกผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เรื่องการทานอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการที่ดี

จาก คุณวไลลักษณ์ ศรีสุระ อดีตนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ และ ผอ.ธนชีพ พีระธรณิศร์ศูนย์ปฏิบัติการฯ กรมอนามัย ในเรื่องอาหารกับการป้องกันภัยห่างไกลไวรัสโควิด-19 ด้วย วิธีการ HDC คุณพิมพ์ปวีณ์ทองประสงค์ เจ้าของร้านอาหารครัวริมน้ำท้ายเกาะ ได้อบรมสอนวิธีการเตรียมปรุงดิน ที่ปลูกผัก “วอเตอร์เครส” พืชเศรษฐกิจยุคใหม่ ปลอดภัยและส่งต่อเมนูอาหารถึงโต๊ะ

ผอ.ดำเนิน คำดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณ ทาง สสส. ที่ได้นำโครงการดีดีเช่นนี้มาที่จังหวัดปทุมธานีของเรา โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมหลายๆ อย่างที่เกิดขึ้น ในสถานศึกษา ชุมชน สังคม ซึ่งสามารถต่อยอดพัฒนาไปสู่การทำงานเชิงนโยบายของภาครัฐได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะด้านสุขภาพที่ดีของเด็กนักเรียน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำและคนในชุมชน รวมถึงหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเฉพาะ เด็ก เยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต”

ดร.ณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวว่า “โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งบริการอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพได้อย่างง่าย สะดวก เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน เกิดความตระหนักรับรู้ในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและมีโภชนาการลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มการบริโภคผักผลไม้มากขึ้น สู่การมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง

เราพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกครัวเรือนได้ปลูกพืช ผักที่ปลอดภัยไว้บริโภคเอง ควบคู่ไปกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจที่เข้มแข็งไปพร้อมๆ กัน ไม่ได้รับความลำบาก คือ มีกิน มีใช้ และมีเหลือเก็บ ไม่ว่าจะในยามปกติหรือเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งจะส่งผลด้านการสร้างความยั่งยืนให้เกิดเป็นชุมชนอาหารต่อไปได้ในอนาคต”

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม